Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Liefde is sterker dan haat

Ontvangen op woensdag 14 maart 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik druk je stevig tegen Mijn borst terwijl je deze pijn in vereniging met Mij verdraagt.

Mijn kinderen, en vooral Mijn volgelingen, voelen een tederheid voor elkaar die zij niet kunnen verklaren.

Zij zijn misschien vreemden, levend aan weerszijden van de wereld, maar de liefde die zij voelen is Mijn liefde.

Zij houden van elkaar zoals natuurlijke broeders en zusters in elk liefdevol gezin dit doen.

Ik ben het licht dat deze spontane liefde, die de zielen samenbrengt, teweegbrengt.

Het is Mijn Heilige Geest die al Gods kinderen met elkaar verenigt als één familie.

Jullie, Mijn kinderen, zijn Mijn familie.

De Heilige Drieëenheid staat aan het hoofd van de familie en als jullie liefde zuiver en nederig is, maken jullie automatisch deel uit van deze heilige familie.

De liefde van de Vader komt via Mij.

 Wanneer jullie van Mij houden, zal Ik jullie in de armen van Mijn Vader brengen die het Zegel van Bescherming rond jullie en jullie familie zal aanbrengen. (zie kruistochtgebed 33: Het Zegel van Bescherming)

Mijn Hart wordt teder wanneer Ik met vreugde getuige ben van de liefde die jullie voor elkaar bezitten.

Jullie schenken Mij zoveel troost voor de kwelling die Ik moet doorstaan omdat Mijn arme kinderen vervolgd worden in landen, door oorlog verscheurd.

Verenig jullie nu met Mij zodat Mijn familie van toegewijde volgelingen eendrachtig zal meewerken, ondanks hun achtergrond of uit welk land zij afkomstig zijn, om de haat in de wereld te overwinnen.

Liefde is sterker dan haat.

Haat wordt afgezwakt als er met liefde op gereageerd wordt.

Als iemand jullie onrechtvaardig behandelt, moeten jullie met liefde reageren en Satan zal ineenkrimpen van de pijn.

Als jullie de verleiding voelen opkomen om op wraak te zinnen tegen diegenen die jullie kwetsen dan moeten jullie in de plaats daarvan voor hen bidden, hen vergeven en hen liefde betonen.

De liefde die Mijn familie op aarde doordringt, is een zeer sterke kracht.

Jullie mogen nooit, zelfs niet voor één ogenblik, geloven dat haat de liefde kan verslaan.

De macht die de haat hanteert, ook al is deze lelijk en pijnlijk om aan te zien, kan verslagen worden door de kracht van de liefde.

Hoe kan de liefde de haat verzwakken in de wereld van vandaag? Het antwoord is: gebed.

Houd van Mij!

Luister naar Mij!

Geef gehoor aan de verzoeken van Mijn geliefde Moeder en van Mij, haar Zoon, door middel van de diverse gebeden die jullie gegeven worden.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor de eenwording van Gods kinderen.

Het zal de liefde verspreiden over alle hoeken van de aarde en de haat, die met de dag toeneemt, verdrijven.

Deze haat - veroorzaakt door Satan door de zwakheid van de mensheid en die gruwelijkheden zoals foltering, moord, abortus en zelfmoord teweegbrengt – kan hierdoor geweerd worden.

Kruistochtgebed (37) om de eenwording van al Gods kinderen.

O lieve Jezus,
verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde
zodat we de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding
kunnen verspreiden over heel de wereld.
 
Wij bidden dat die lauwe zielen,
die bang zijn om zich met geest, lichaam en ziel
aan U aan te bieden,
hun pantser van trots laten varen
en hun hart openen voor Uw liefde
en zo deel gaan uitmaken van Uw heilige familie op aarde.
 
Omhels al deze verdwaalde zielen, lieve Jezus,
en laat onze liefde hen,
als broeders en zusters,
wegvoeren uit de wildernis.
En breng hen samen met ons
in de schoot, de liefde en het licht van de Heilige Drie-eenheid.
 
Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde
in Uw heilige handen.
Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen
zodat we kunnen helpen om meer zielen te redden.
Amen.

Ik houd van jullie, kinderen.

Jullie mogen jullie nooit ontmoedigd voelen wanneer jullie de verdorvenheid rondom jullie zien.

Jullie gebeden kunnen deze verdorvenheid afzwakken.

Jullie liefde zal deze verslaan.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 37:

‘Om de eenwording van al Gods kinderen’


Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie