Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt

Ontvangen op zondag 16 oktober 2011

15.30 u

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord weergegeven wordt, zoveel van Mijn kinderen dit zo aanstootgevend vinden? Terwijl Mijn kinderen dergelijke boodschappen, gepubliceerd door degenen die beweren in Mijn naam te komen, altijd moeten onderscheiden, moeten zij ook het belang inzien om hun geest en hart op elk moment open te houden.

O, hoe verlang Ik ernaar dat vooral Mijn volgelingen hun ogen zouden openen en Mij in hun hart zouden verwelkomen. Ik ben het, Jezus, die jullie oproept om Mijn stem te horen wanneer Ik jullie dringend verzoek om tot Mij te komen in gebed.

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt. Er is niet veel tijd meer voordat Ik het nieuwe tijdperk van vrede inluid en daarom vraag Ik jullie om je ziel nu voor te bereiden.

Laat niet toe dat arrogantie jullie blind maakt voor de waarheid. Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou bedriegen? Luister naar Mijn instructies om de Boze te beletten jullie beoordelingsvermogen te vertroebelen. Laat hem niet toe om jullie op een afstand te houden want als jullie slechts zouden luisteren naar Mijn allerheiligste woord, zullen jullie weten dat Ik het ben, Jezus Christus, die jullie roept.

Kinderen, als jullie wisten hoeveel kwelling wereldwijd Mijn dierbare zielen aangedaan werd, zouden jullie geschokt zijn. Deze duisternis bedekt zelfs Mijn dierbare volgelingen van tijd tot tijd. De pijn die Ik voel wanneer Ik getuige ben van jullie twijfels, vooral bij deze zielen die geregeld bidden en ware devotie tonen, bezorgt Mij tranen van groot verdriet.

Bid, bid, bid om de bijstand van de Heilige Geest. Wanneer jullie je versteende harten openen en vragen om de gave van het onderscheidingsvermogen, zal Ik jullie roep beantwoorden.

Hoe verdrietig zullen jullie zijn wanneer de waarheid jullie geopenbaard wordt tijdens de Waarschuwing. Ik vraag jullie nu om jullie gebeden om andere zielen te redden. Want ook al twijfelen jullie aan Mijn woord, gegeven door middel van deze boodschappen, zouden jullie het toch over jullie hart kunnen krijgen om te bidden voor de verloren zielen.

Ik houd van jullie en verwacht jullie antwoord op Mijn dringende verzoeken om gebed.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie