Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel

Ontvangen op zondag 18 maart 2012

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad.

Als Mijn licht – dat elke ziel, met inbegrip van de zondaars, vervult – er niet zou zijn, zou de wereld ophouden te bestaan.

Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt.

Veel van Mijn volgelingen, die zich toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen eveneens om dit licht levend te houden.

Vlak voor Ik terugkeer, zal Mijn licht gedurende drie dagen uit de wereld verdwijnen.

Dat zal helemaal op het einde gebeuren en mag niet met de Waarschuwing verward worden.

Tijdens deze drie dagen zal er geween en tandengeknars zijn en de mensen zullen zich haasten om op zoek te gaan naar Mijn licht, ook al verwierpen ze Mij.

Dat zal het moment van de waarheid zijn.

Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen want, ook al zullen jullie je misschien niet bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn.

Na de drie dagen zal Ik dan terugkeren naar de aarde op precies dezelfde wijze als Ik naar de Hemel opgestegen ben.

Ik zal op de wolken komen, in grote heerlijkheid, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel.

Hoe mooi en vreugdevol zal deze dag zijn waarop Ik kom om over de aarde te regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Geen mens zal er maar enigszins aan twijfelen dat Ik het ben.

Zij zullen evenmin enige twijfel hebben over hun toekomst.

Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen.

Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die van Mij houden en diegenen die Mij haten.

Diegenen die Mij afwezen en eer betoonden aan alles wat slecht is, zullen verbannen worden naar het eeuwige vuur van de hel.

De rest zal met Mij meegaan en wonen in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen.

Dit is het doel waar elke ziel naar uit moet kijken: het moment waarop Ik terugkom zoals Ik jullie beloofde.

Tegen de Christenen zeg Ik het volgende:

Weet dat deze grootse en glorieuze gebeurtenis weldra zal plaatsvinden.

Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorieuze Wederkomst.

Ik zal de dag nooit onthullen want enkel Mijn Vader weet deze. Maar Ik kan jullie verzekeren dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is.

Tot Mijn gewijde dienaren: Ik zeg jullie dat het jullie plicht is om Mijn volk, die zielen voor wie jullie verantwoordelijk zijn, voor te bereiden zodat ze opgenomen worden in het boek van de levenden.

Ik smeek jullie flink door te werken door middel van de stroom van communicatiemiddelen en gebed om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Verlosser van de hele Mensheid

 

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie