Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.

Ontvangen op maandag 3 oktober 2011

12.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond te verdrijven. Veel mensen zijn bang en menen dat dit de Dag van het Oordeel is. Maar dat is niet zo. Dit moet een dag van glorieuze goddelijke barmhartigheid worden, die de hele wereld zal omhullen. Mijn stralen van barmhartigheid zullen over elke ziel uitgestort worden. Niemand zal uitgesloten worden! Niemand!

Dit is Mijn terugkeer om jullie nogmaals te redden. Wisten jullie niet dat Ik altijd al van plan was om barmhartig te zijn? Dat Ik nooit zou wachten tot het Laatste Oordeel voor Ik opnieuw zou proberen om jullie allemaal te redden?

Dit is de zuivering waarover Ik gesproken heb. In de aanloop naar deze grootse gebeurtenis heeft de wereld gedurende de afgelopen paar jaren een zuivering ondergaan. Ik stond de mensheid toe om te lijden onder verlies en nederigheid te verwerven door de wereldwijde instorting van de financiële machten, al veroorzaakte Ik deze niet. Het werd, door hun goddeloze hebzucht, bekokstoofd door wereldwijde groeperingen in machtsposities, waaronder de wandelgangen van regeringen overal ter wereld. Maar door dit lijden zullen miljoenen mensen nu bereid zijn om te luisteren naar Mijn Woord en om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Zij zouden anders niet bereid geweest zijn. Er valt niets te vrezen als jullie van Mij houden en leven volgens de Geboden die, in opdracht van Mijn Eeuwige Vader, door Mozes aan de wereld gegeven werden.

Wacht Mijn aankomst af met het vooruitzicht op liefde en vreugde, en wees dankbaar dat jullie vandaag de dag in de wereld leven om Mijn groot geschenk van redding te ontvangen! Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom. Het is omdat Ik zoveel van jullie houd dat Ik dat doe. Het is omdat Ik jullie wilde voorbereiden en jullie dicht bij Mijn Hart brengen dat Ik de wereld, door Mijn geliefde dochter, Mijn boodschappen gegeven heb.

Deze boodschappen gaan ook na de Waarschuwing aanhouden om jullie zoveel mogelijk leiding in Mijn onderrichtingen te geven. Mijn Woord, opgenomen in deze boekdelen, waarnaar Ik verwijs als het Boek der Waarheid, zal een nieuwe christelijke strijdmacht in het leven roepen, die Mijn naam zal verdedigen tot het Nieuw Tijdperk van Vrede een aanvang neemt.

Wees nu vreugdevol, Mijn kinderen! Laat Mij jullie troosten want het zal de eerste keer zijn dat jullie van aangezicht tot aangezicht voor Mij zullen verschijnen. Het zal voor Mijn volgelingen een moment van grote liefde, vrede en geluk zijn. Sta op en wees sterk! Want jullie zijn bevoorrecht en hiervoor moeten jullie God, de Almachtige Vader, die toegestaan heeft dat dit gebeurt, lof schenken.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie