Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug te keren

Ontvangen op zaterdag 15 oktober 2011

19.00 u

Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord vernemen, zal Mijn liefde hun ziel doordringen van zodra zij Mijn boodschappen lezen. Ik zal hun ziel toespreken en hen wekken uit hun sluimering om hen met Mij te verenigen zodat Ik wijd en zijd zielen kan redden. De kracht van de massa zal Mij helpen om op zo’n grote schaal de redding van zielen bewerkstelligen. Omwille van de vrije wil, aan de mens gegeven als een geschenk van Mijn Vader, kan Ik de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug tot het geloof in God de Vader te komen. Het zal hun eigen beslissing moeten zijn. Gebed zal de bekering verbreiden. Dat beloof Ik jullie. Denk maar eens aan het geschenk dat de zielen te wachten staat wanneer jullie, Mijn kinderen, voor hen bidden.

Kennen jullie de kracht van het gebed niet? Gebed voorgedragen door de massa in dankzegging aan Mijn Vader en als eerherstel voor jullie zonden kan de wereld redden. Nooit eerder heb Ik jullie zo met klem gevraagd om jullie gebeden, die uit jullie eigen mond moeten komen en met een edelmoedig hart, voor de verharde zondaars van overal. Ik heb jullie gebeden nodig. Zonder jullie gebeden kunnen deze zielen niet gered worden omdat velen onder hen in een zodanige duisternis verkeren dat de schok van de Waarschuwing weinig effect zal hebben. Jullie, Mijn gekoesterde geliefde kinderen, allemaal zondaars, waarvan velen hun best doen om Mij hun liefde te tonen, beseffen jullie niet dat Ik zozeer op jullie reken om Mij gezelschap te houden.

Verenig jullie met Mij in de boezem van Mijn Heilig Hart en vraag Me om de genaden om jullie broeders en zusters te redden. Ik zal miljoenen zielen redden wanneer jullie je tijd wijden aan het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Dit is de periode waarin het opzeggen van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid het meest doeltreffend zal zijn. Wees edelmoedig van hart, geest, lichaam en ziel. Werp alle twijfels af! Laat Mij, jullie Jezus, toe om jullie op te tillen om jullie, en al degenen waarvoor jullie bidden, naar Mijn Eeuwig Leven te brengen.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie