Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.

Ontvangen op maandag 20 augustus 2012

3.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag te midden van de kwelling, die je in Mijn naam doorstaat, nooit vergeten dat de macht van God niet overtroffen kan worden.

Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.

Terwijl Mijn heilig woord nu de aarde zoals een deken zal overdekken, zal in de verte een rommelend geluid gehoord worden.

Naarmate Mijn woord zich van mens tot mens verspreidt, zal de storm krachtiger beginnen worden en het gerommel van de donder zal toenemen.

Weldra zal de donder rollen en maar weinigen zullen de stem van God niet horen.

Wanneer de storm in kracht toeneemt, zullen veel zielen, die de luiken proberen te sluiten, niet in staat zijn om te verhinderen dat de storm van Mijn stem of de kracht van Mijn barmhartigheid hun ziel beroert.

De tijd om het ingrijpen van de Hemel over een heidense wereld vol duisternis uit te storten, is aangebroken.

Mijn licht zal het hart van zelfs de meest versteende harten oplichten naarmate de waarheid zal doordringen.

Aan al Gods kinderen die deze boodschap lezen: herinner jullie nu a.u.b. Mijn belofte aan jullie!

Ik maak mijzelf in deze boodschappen aan jullie bekend door Mijn heilig woord.

Mijn Geest zal tijdens de Waarschuwing jullie ziel binnendringen.

Daarna zal Ik, jullie Jezus, bij de Tweede Komst vanuit de wolken neerdalen.

Vervolgens zal Ik het Nieuwe Jeruzalem opwekken zodat in het Nieuw Tijdperk, de nieuwe wereld zonder einde, uiteindelijk vrede bereikt kan worden.

Mijn macht is almachtig.

Satan mag dan over bepaalde krachten beschikken maar deze stellen niets voor. Zijn macht kan beangstigend zijn maar hij krimpt voor Mij in paniek van angst ineen.

Jullie mogen hem niet meer macht geven door te zwichten voor deze bekoring. Noch zouden jullie mogen toelaten dat angst voor hem jullie liefde voor Mij blokkeert.

Wanneer jullie Satan vrezen, voeden jullie zijn macht en kan hij jullie zinnen beheersen.

Enkel gebed, en veel ervan, kan zijn macht en zijn greep over jullie verzwakken.

Nu Mijn woord uitgegeven wordt, zal Satan zijn strijdmacht op de been brengen als voorbereiding op een verschrikkelijke strijd.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten allemaal jullie wil overgeven en volkomen op Mij vertrouwen terwijl ik jullie doorheen dit bloedig slagveld leidt.

Vergis jullie niet, Satan en zijn demonen zijn razend door dit plan, het laatste plan van redding.

Hij zal dit werk grote schade toebrengen.

Hij zal discussies teweegbrengen, laster spuien over dit werk en zal alles doen wat hij kan om te beletten dat Mijn Boek der Waarheid, Mijn heilige boodschappen, verspreid worden.

Jullie mogen bovendien afkeuring verwachten van elementen binnen Mijn Kerk op aarde en een verwoede woordenstrijd onder Christenen over de echtheid van Mijn woord.

Zodra de komende storm vaart krijgt, omdat Mijn woord door elke tong en in iedere taal vermenigvuldigd wordt, zal het geluid van Mijn stem oorverdovend zijn.

De macht van God mag nooit onderschat worden want Ik ben de Koning van de mensheid.

Ik kom nu namens Mijn Eeuwige Vader om al Gods kinderen te verzamelen voor de laatste strijd, wanneer Ik Satan naar de vuurpoel zal verbannen.

Het zal een verschrikkelijke strijd zijn en veel zielen zullen Mij afwijzen.

Ongeacht hoe hard Ik probeer, en ondanks Mijn macht, zal het door hun eigen vrije wil zijn dat zij voor de Boze zullen kiezen.

Vertrouw op Mij en laat Mij jullie ziel nu zuiveren zodat jullie Mijn Nieuw Paradijs op aarde waardig zullen zijn.

Sla in verbondenheid de handen in elkaar, Mijn volgelingen, om Mijn heilig woord te beschermen zodat diegenen die Mij niet kennen tot Mij kunnen komen.

Ik houd van jullie.

Ik zegen jullie allen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie