Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding

Ontvangen op zaterdag 14 juli 2012

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het daardoor voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.

Het eeuwig leven werd enkel mogelijk gemaakt door Mijn kruisdood.

Mijn Vader, die Mij, Zijn enige Zoon, zond als het Offerlam, maakte het voor geheel de mensheid mogelijk om redding en eeuwig leven te verwerven.

Het eeuwig leven werd als een geschenk aan Adam en Eva gegeven. Daarna, door de smet van de zonde en de ongehoorzaamheid, werd dit afgenomen.

In de plaats daarvan werd de mens sterfelijk, zijn lichaam onzuiver, zijn leven in de fysieke gedaante onvolmaakt en de aarde werd een povere imitatie van de rijke en prachtige aarde die in de Hof van Eden voor Adam en Eva geschapen was.

Dan verleende God, Mijn Eeuwige Vader, redding aan diegenen die Mij, Zijn Eniggeboren Zoon, aanvaardden als de weg naar Zijn Nieuw Paradijs.

Enkel door Mij kunnen jullie door de Vader aangenomen worden.

Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Zijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding.

Denk eraan dat zoveel van Gods kinderen door onwetendheid Mij, de Redder van de mensheid, niet erkennen. Maar door Mijn grootse barmhartigheid zal de waarheid door een goddelijk ingrijpen aan hen geopenbaard worden. 

Zij zijn allemaal gelijk in de ogen van Mijn Vader en Hij wil al deze zielen in Zijn schoot bijeenbrengen. Hij bemint hen allemaal.

Zodra zij het bewijs zien, zullen zij aanvaarden dat God de Allerhoogste hen het geschenk van eeuwig leven gaf door Mijn offer aan het kruis. Aldus zullen allen de ene God aanbidden.

Want er is slechts één God, die elk van jullie schiep.

Ga nu, Mijn dochter, en help ervoor te zorgen dat Mijn boodschappen aan elke geloofsovertuiging, elke natie en elk van Gods kinderen gegeven wordt.

Dit omvat de heidenen en diegenen met een hart van steen.

Het maakt niet uit dat zij jullie bespuwen of weigeren te luisteren, jullie moeten hen de boodschappen schenken.

Elke mens of volgeling van Mij, Jezus Christus, die niet kan aanvaarden dat Ik het heilig woord van God aan alle religies wil meedelen, is geen echte Christen.

Zovelen hebben deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld, verworpen omdat Ik de hele mensheid en elke andere religie, waaronder deze van de atheïsten, in de armen sluit.

Jullie hebben het recht niet om ervan uit te gaan dat enkel jullie, de ware Christenen, door God, Mijn Eeuwige Vader, bemind worden.

Jullie zijn gezegend en geliefd, maar zonder de bekering van geheel de mensheid zal Mijn Vader de overwinning die Hij verlangt – om al Zijn kinderen te verenigen – niet behalen.

Jullie, Mijn volgelingen, dragen een grote verantwoordelijkheid door het geschenk van de waarheid die jullie gegeven wordt.

Het is jullie plicht Mijn heilig woord te verspreiden om die arme zielen, die onwetend zijn over Mijn bestaan, naar het Koninkrijk van God te brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie