Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het vagevuur is geen plaats waar jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan

Ontvangen op vrijdag 7 oktober 2011

21.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Ik Mijn kinderen zoveel boodschappen stuur, is om hen te helpen hun ziel voor te bereiden op een manier die tot nu toe niet mogelijk was.

Veel van Mijn kinderen hebben de Heilige Bijbel niet gelezen, noch zijn ze op de hoogte van al Mijn onderrichtingen.

Er wordt door Mijn gewijde dienaren meer tijd besteed aan het zich toespitsen op het gedeelte van Mijn Leer waarin Ik aan jullie allemaal vraag om van jullie naaste te houden, wat een goede zaak is. Er wordt niet gesproken over de gevolgen voor de mensheid, als zij de Vader zouden verwerpen. Waarom ontkennen Mijn gewijde dienaren het bestaan van de hel en waarom schetsen ze een rooskleurig beeld van het vagevuur?

Er werden aan Mijn kinderen veel goede dingen geleerd door de Kerken die de glorie van God, de Almachtige Vader, verkondigen. Jammer genoeg wordt het bestaan van het vagevuur en de hel echter zodanig gebagatelliseerd, dat Mijn kinderen zelfgenoegzaam geworden zijn over hun bestaan.

Mijn kinderen worden eveneens misleid over het bestaan van de Boze. Veel van Mijn gewijde dienaren ontkennen zijn bestaan zelfs. O hoe dwaas zijn zij om te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken zonder de waarheid over de macht van de Boze te kennen of te begrijpen.

Dit gebrek aan leiding van de kant van Mijn gewijde dienaren heeft ertoe geleid dat het kwaad in de wereld gedijd heeft, op een manier die door gebed voorkomen had kunnen worden. Ten gevolge van de blindheid van Mijn gewijde dienaren heeft Satan al enige tijd vrij op deze aarde mogen ronddolen. Als Mijn kinderen goed bewust gemaakt waren van de ravage die door Satan veroorzaakt wordt, dan zou het gebed om zijn invloed te beperken veel sterker geweest zijn.

Het bestaan van het vagevuur

Het bestaan van het vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven dat het, voor de zielen die op het moment van overlijden misschien niet in een staat van genade verkeerden, gewoon een wachttijd van zuivering is voordat die zielen de Hemel kunnen binnengaan. Er bestaan verschillende niveaus in het vagevuur, kinderen, en alle zielen voelen een brandende pijn van de duisternis, die toeneemt naarmate de diepte van het niveau. Dit betekent dat zielen die er ternauwernood aan ontsnapt zijn in de hel geworpen te worden, de brandende pijn het meest ondergaan. Hoewel alle zielen in het vagevuur uiteindelijk het Koninkrijk van Mijn Vader zullen binnentreden, is het geen plaats waar jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan. Dat is de reden waarom jullie de zonde moeten bestrijden en zo vaak mogelijk om vergeving moeten vragen om in een staat van genade te blijven. Dat is de reden waarom jullie te allen tijde de Tien Geboden moeten opvolgen. Dat is de reden dat jullie ook voor die zielen moeten bidden, die zich daar bevinden, want zonder jullie gebeden kunnen zij voor de dag van het Laatste Oordeel het hemels Koninkrijk niet binnenkomen.

Het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien, kinderen.

Bid om de genaden die jullie nodig hebben om vrij van zonde te zijn zodat jullie de Hemel binnen kunnen gaan. Wees elke dag klaar, want jullie kennen de plannen niet, die al klaarliggen en jullie te wachten staan! Ik geef jullie deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Die belangrijke boodschappen werden jullie in de afgelopen decennia niet duidelijk aangereikt. Het is belangrijk dat jullie goed voorbereid zijn.

Door elke dag om 15.00 uur het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden, zal Ik op het moment van overlijden voor jullie bemiddelen, wat voor grote zondaar je ook bent, en jullie barmhartigheid tonen. Ik vertel jullie dit omdat Ik van jullie houd, niet om jullie schrik aan te jagen maar om ervoor te zorgen dat jullie de waarheid uitdragen aan jullie familie.

Mijn Woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid die jullie, achter een masker van verdraagzaamheid, ontzegd werd. Het is een beetje zoals de ouders van een kind, dat zij verwennen omdat zij zoveel van het kind houden. Als de ouders het kind overvoeden, zal de gezondheid van het kind daaronder lijden. Toch blijven de ouders, uit misplaatste liefde, aan het kind het voedsel geven waaraan het nu gewend geraakt is. Dit kan tot een slechter wordende gezondheid van het kind leiden. Dat kind wordt op zijn beurt onwetend over welk gezond voedsel het moet eten omdat het daar geen verstand van heeft. Het werd hem nooit verteld.

Ga nu en vertel jullie broeders en zusters de waarheid over de hel en het vagevuur voordat het te laat is! Want als jullie het niet doen, zal niemand het doen.

Jullie Leraar en Goddelijke Zaligmaker

Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie