Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het tijdperk van de vele valse profeten door satan gestuurd

Ontvangen op zaterdag 8 oktober 2011

16.20 u

 Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. Jullie zullen hen herkennen door hun boodschappen voor de wereld nauwkeurig te onderzoeken. Want jullie zullen merken dat er hier of daar met Mijn leer en de waarheid, vervat in de Allerheiligste Bijbel geknoeid is. Deze onwaarheden zijn zo subtiel dat alleen degenen met ware kennis van de Heilige Schrift in staat zullen zijn om ze op te merken.

Let op iedere vorm van haat die dergelijke zieners onder hun volgelingen teweegbrengen wanneer zij redetwisten, tweedracht zaaien en families uiteen trekken. De erediensten, die ontstaan uit het werk van dergelijke zieners, zullen nu sterk opkomen in de wereld om verwarring en angst onder de gelovigen te veroorzaken.

Overal waar aan Mijn heilig Woord wordt vastgehouden, zullen jullie liefde vinden. Mijn boodschappen brengen liefde en eendracht en zullen jullie ziel zeker raken. Mijn boodschappen zullen altijd de waarheid spreken en hoewel ze soms grimmig en beangstigend zijn, worden ze jullie, Mijn kinderen, uit liefde gegeven.

Valse zieners zullen boodschappen geven die niet gemakkelijk te lezen of te verstaan zijn. Op het eerste gezicht zullen ze een gevoel van autoriteit uitstralen en een gevoel van liefde scheppen. Ze zullen echter geen vrede brengen voor uw ziel. Dergelijke zieners, van wie er velen niet van God komen, verleiden eerst, vervolgens domineren ze tot ze jullie ten slotte in een web van leugens en bedrog meezuigen.

Satan en zijn strijdmacht zullen dergelijke valse visionairs en zieners beïnvloeden. Hij kan zelfs ware zieners aanvallen waarbij hij hen aanspoort om, in verwarring gebracht, van Mij af te dwalen. Kinderen, Ik verzoek jullie dringend om op elk moment op jullie hoede te zijn.

Hekel boodschappen die Mijn leer op gelijk welke manier tegenspreken want jullie kunnen dan zeker zijn dat ze vals zijn.

Ik spreek enkel door middel van een beperkt aantal authentieke visionairs en zieners in de wereld van vandaag. Er zijn er minder dan twintig, minder dan jullie denken. Elk van hen heeft een andere taak gekregen, maar Mijn inspraken en Mijn instructies zullen een kring van vertrouwdheid vertonen die jullie bespeuren. Deze boodschappen, die allemaal uitgestippeld zijn om actie van uw kant aan te moedigen, hebben tot doel jullie ziel voor te bereiden.

Keer dus de rug toe naar elke handelwijze die gestimuleerd is door diegenen die zichzelf visionairs of zieners noemen en die vreemd lijkt of die hun volgelingen aanzet om acties te ondernemen die geen betrekking hebben op de naastenliefde.

Luister nu, want dit is het tijdperk van de Valse Profeet die zichzelf weldra bekend zal maken in de wereld. Zo is het ook het tijdperk van de vele valse profeten, door de bedrieger in de wereld gezonden om verwarring en duisternis van de ziel te veroorzaken.

Uw geliefde Jezus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie