Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een zware zonde

Ontvangen op vrijdag 16 maart 2012

22.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die machteloos nieuwe wetten in strijd met Mijn Leer moeten aanschouwen, bereiken in de wereld een ongekend niveau.

Jullie moeten niet enkel getuige zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten vervolgens ook nog toekijken hoe de zonde jullie voorgehouden wordt waarbij jullie gedwongen worden om deze, als mensen, te aanvaarden.

Ik verwijs in het bijzonder naar één zonde, het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat als een natuurlijk recht voorgesteld wordt.

Er wordt dus van jullie verwacht dat jullie deze gruwel aanvaarden als deze in een Kerk voor de troon van Mijn Vader ingesteld wordt.

Het is voor deze mensen niet genoeg om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wettelijk te tolereren. Zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn Zegen te geven. Hij zal dit nooit kunnen omdat het een zware zonde is in Zijn ogen.

Hoe durven deze mensen te denken dat het aanvaardbaar is om deze afschuwelijke daad in de Kerken van Mijn Vader te laten plaatsvinden.

Kinderen, Ik houd van elke ziel.

Ik houd van de zondaars.

Ik verafschuw hun zonden maar houd van de zondaar.

Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn onaanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.

Bid voor deze zielen want Ik houd van hen maar kan hen de genaden die zij verlangen niet geven.

Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om de huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het Heilig Sacrament van het huwelijk.

Een sacrament moet afkomstig zijn van God. De bepalingen voor het ontvangen van sacramenten moeten voortvloeien uit de onderrichtingen van Mijn Vader.

Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen om Zijn Zegen te geven of toegang te verschaffen tot Zijn Heilige Sacramenten tenzij geƫerbiedigd wordt waar ze voor bestemd zijn.

De zonde wordt nu in de wereld voorgesteld als iets goeds.

Zoals Ik al eerder zei, is de wereld averechts.

Goed wordt voorgesteld als kwaad en die mensen die proberen te leven naar de wetten van God de Vader worden bespot.

Kwaad, hoe jullie het ook opsmukken, kan in de ogen van Mijn Vader niet veranderd worden in een daad van deugd.

Mijn Vader zal diegenen straffen die voor Hem blijven pronken met hun zonden.

Sla acht op deze waarschuwing want jullie zonden, die bedreven worden wanneer jullie weigeren God te gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.

Dat komt omdat jullie weigeren de zonde te aanvaarden voor wat ze is.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie