Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd

Ontvangen op donderdag 16 augustus 2012

3.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van al Gods kinderen maar op dit moment heeft het peil van de duisternis die de wereld bestrijkt, tot gevolg dat Ik ween uit bezorgdheid door de staat van hun ziel.

Zo weinigen vatten de waarheid over het toekomstig leven dat hen te wachten staat in het Nieuw Tijdperk van Vrede, in de komende wereld. De wereld zonder einde.

Als zij deze alleen maar zouden kunnen zien, aanraken, ervan genieten en getuige zijn van de liefde en vrede die in het vooruitzicht liggen, dan zouden zij elke seconde van de dag tot Mij bidden, Mij smekend om het recht deze nieuwe wereld, het Nieuw Tijdperk, het nieuw begin, binnen te gaan.

Het is de volmaakte staat van eenheid voor hun familie en al hun broeders en zusters. Dit is geen loze belofte. Het is het Paradijs, geschapen voor al Gods kinderen.

De gevallen engelen die de wereld bestrijken, zoeken overal zielen op om hen te verleiden.

Zij wenden geweld, haat en andere bekoringen aan om de wijdverbreide zonde, die overal vanzelfsprekend is, aan te moedigen.

Pornografie wordt nu op de subtielste manieren verspreid om te verleiden en aan te zetten tot zonde.

Wetten worden aangenomen om ervoor te zorgen dat de zonde overal aanvaard wordt.

Zelfs Mijn Kerk onderschrijft wetten die God beledigen.

Het zal zo doorgaan tot de mensen zich zullen gedragen als dieren, zonder enig gevoel van godsvrucht.

Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd zodat, door middel van de amusementswereld, het jonge zielen zal aantrekken.

Word nu wakker voordat het te laat is om jullie ziel te redden!

Ouders moeten eenstemmig opstaan overeenkomstig het verlangen van Mijn Hart om de jongeren, van wie de ziel het doelwit nummer één is van de Boze, te beschermen.

Hij weet hoe kostbaar jonge zielen voor Mij zijn en hij zal hen meedogenloos opsporen.

Ik vraag jullie om voor de jonge zielen, de jonge kinderen, dit kruistochtgebed (73) te bidden.

O Jezus, help mij om de zielen van de jonge mensen, overal ter wereld, te redden.
Help hen door Uw genade om de waarheid over Uw bestaan in te zien.
Breng hen naar Uw Heilig Hart
en open hun ogen voor Uw liefde en barmhartigheid.
Behoed hen voor het vuur van de hel,
red hen door mijn gebeden en wees hun ziel genadig.
Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie