Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het eerste zegel is de geloofsafval

Ontvangen op woensdag 7 maart 2012

15.40 u

Mijn liefste beminde dochter, zeg Mijn kinderen dat niemand de kennis of het gezag heeft om de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, aan het licht te brengen.

Het maakt niet uit hoe deskundig zij menen te zijn, alleen Ik, Jezus Christus, Redder en Verlosser van de mensheid, heb de bevoegdheid om aan de wereld te openbaren wat in het Boek der Waarheid vervat ligt.

Alleen Ik, het Lam Gods, heb het recht om de waarheid – gegeven aan Mijn apostel Johannes de evangelist, het instrument van de waarheid – aan de huidige wereld over te brengen.

Het eerste zegel is de geloofsafval die niet enkel aangetroffen wordt onder de gelovigen, maar ook onder diegenen die belijden Mij te kennen en onder diegenen die openlijk hun liefde voor Mij verkondigen.

Dit is de tijd waarin het waarachtige geloof verdraaid zal worden waarbij jullie, Mijn kinderen, een verwaterde geloofsleer aangeboden wordt die een belediging is voor Mijn onderrichtingen.

Ik zeg jullie, kinderen, dat wanneer jullie de nieuwe, valse geloofsovertuigingen en religieuze leerstellingen zien opduiken, jullie zullen begrijpen dat dit nu de tijd is waarin het eerste zegel geopenbaard wordt.

Kijk om jullie heen en wat zien jullie? Religies die eer betonen aan nieuwe goden waarvan jullie nog nooit gehoord hebben. Op science fiction gebaseerde religies die neerkomen op nonsens en die inhoudelijk leeg zijn. Geestelijke wezens die niet van deze wereld zijn, maar waarvan velen geloven dat zij het Hemels Rijk van Mijn Vader vertegenwoordigen.

Luister nu aandachtig want jullie leven in een fantasiewereld!

Geen enkele van deze metafysische overtuigingen vertegenwoordigen de waarheid.

Elke geloofsleer die jullie leert dat het belangrijk is om jezelf boven al het andere te plaatsen, is een geloofsleer die afkomstig is van Satan.

Luister er niet naar! Keer dit wrede bedrog de rug toe!

Diegenen die valse goden opzoeken en hun leven wijden aan het verafgoden van valse goden, zijn voor Mij verloren.

Tenzij jullie daarmee ophouden en tot Mij bidden om begeleiding, kan Ik jullie niet redden.

Jullie en al diegenen die zich nu welbewust onttrekken aan de koning van de duisternis, zullen de gave van het onderscheidingsvermogen krijgen als jullie Mij daar om vragen in dit kruistochtgebed (36) ‘Help mij de ware God vereren’

Jezus, help mij,
want ik voel mij verloren en verward.
Ik ken de waarheid over het leven na de dood niet.

Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren
die niet de ware God zijn.
Red mij en help mij de Waarheid helder in te zien
en verlos mij uit de duisternis van mijn ziel.
Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen.
Amen.

Er is slechts één God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één – de Heilige Drieëenheid.

Elke andere God is afkomstig van Satan ongeacht hoe aantrekkelijk de vermomming ook mag zijn.

A.u.b., vergooi jullie eeuwig leven niet door jullie trouw te beloven aan deze geloofsovertuigingen die new age praktijken vereren, waaronder reiki, yoga, new age meditatie, tarotkaarten, helderziendheid, spiritisme en engelenverering verbonden met verheven meesters.

Traag maar zeker worden deze occulte praktijken aanvaard. Niet enkel door jullie maatschappij maar ook door Katholieke en Christelijke Kerken.

Deze valse, religieuze leerstellingen verspreiden zich zo snel dat zij miljarden van Gods kinderen in beslag genomen hebben en die er zoveel bedrieglijke vertroosting in gevonden hebben dat zij het bestaan van de ene, ware God niet langer erkennen.

Jullie Jezus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 36:

‘Voor diegenen die hulp nodig hebben om de ene ware God te vereren’

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie