Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard

Ontvangen op maandag 5 maart 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle kanten belaagt.

Weet dat Johannes, de evangelist, het onverzegelde boek – het Boek der Waarheid – kreeg voor de wereld om er nu, in deze tijd, aandacht aan te schenken.

Dit boek dat hij kreeg, was niet langer verzegeld aangezien de zegels reeds geopend werden. Vervolgens werden zij gesloten om pas op het einde geopenbaard te worden.

Dat moment, om het Boek der Waarheid te openen en de inhoud ervan aan al de kinderen van God te openbaren om hun ziel voor te bereiden op het eeuwig leven, is aangebroken voor jou.

Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard.

Door de klank van jouw stem zal de waarheid eindelijk geopenbaard worden en de mysteries, vervat in het Boek der Openbaring, zullen aan een ongelovige wereld gepresenteerd worden.

Maar niet voor lang. Niettegenstaande de geloofsafval, die niet enkel de gelovigen zal aantasten maar ook de gewijde dienaren binnen de Kerk, is het moment van de grote belijdenis dichtbij.

Zodra dit zich afspeelt, zal er over heel de wereld een grote bekering plaatsvinden.

Dan zullen zij hongerig zijn naar de waarheid, vervat in het onverzegelde boek dat voor deze tijd, de eindtijd, aan de wereld beloofd werd.

Jij bent de boodschapper die niet enkel de taak heeft gekregen om de wereld voor te bereiden op de redding van de zielen maar die ook Mijn Rijk zal aankondigen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie