Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen

Ontvangen op dinsdag 3 juli 2012

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend, zoals geestelijke dorheid, moet je leren deze als zodanig te herkennen.

Wanneer je een dergelijke dorheid van de ziel doorstaat, moet je eveneens aannemen dat dit met reden is. De reden hiervoor is om door zulk lijden zielen te redden.

Veel slachtofferzielen zijn van mening dat lijden één van twee dingen is.

Ten eerste is er de uiterlijke vervolging waaronder jullie zullen lijden door jullie werk.

Vervolgens is er het lichamelijke lijden, Mij vrijmoedig als geschenk aangeboden, om de ziel van miljoenen te redden.

Het allerergste lijden is dan de geestelijke leegte waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen en waarbij geen enkele mate van gebed jullie bevrijdt uit de gevangenis van troosteloosheid.

Probeer zoveel jullie willen, het gebed zal een kwelling worden.

Probeer zoveel jullie willen om liefde en medelijden voor Mij te voelen en jullie zullen er moeite mee hebben.

Dit is een vorm van geestelijke verlatenheid, waarbij Ik zo ver weg lijk te zijn, dat jullie Mij niet langer kunnen bereiken.

Wat jullie niet weten is dit:

Dit is een geschenk, een genade van Mij. Het verheft jullie in Mijn ogen en de beproevingen en het leed dat jullie te verduren krijgen, worden door Mij toegelaten vanwege jullie edelmoedige en zuivere liefde om zwartgeblakerde zielen te redden.

Het lijkt misschien onrechtvaardig maar hoe dichter jullie bij Mijn Heilig Hart komen, hoe meer jullie lijden onder Mijn eigen vervolging door de zonden van de mensheid.

Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart, zonder persoonlijke inachtneming van zichzelf – wanneer zij Mij boven alles, wat tot deze aarde behoort, plaatsen – kunnen Mijn pijn verdragen.

Dergelijke zielen worden zorgvuldig door Mij uitgekozen en zullen met Mij samenwerken, door hun geschenk van lijden, om Mij te helpen bij Mijn verlossingsplan.

Wees nooit bang, Mijn dochter, dat Ik er niet ben. Je kunt misschien Mijn aanwezigheid niet voelen, Mij niet zien of geen diepe liefde voor Mij voelen zoals je normaal gezien zou voelen, maar Ik sta aan je zijde.

Vertrouw altijd op Mij, Mijn geliefde volgelingen, zelfs wanneer jullie het moeilijk vinden om te bidden.

Vertrouw op Mij wanneer jullie een verlangen naar Mij voelen waaraan niet kan worden voldaan of dat niet te blussen valt, hoe hard jullie ook jullie best doen om met Mij te communiceren.

Weet dat wanneer dit gebeurt, Ik veel dichter ben dan jullie beseffen.

Weet dat het op deze momenten is dat Ik jullie verhef om een ware soldaat te worden, een ware strijder in Mijn strijd om zielen te redden.

Ik houd van jullie. Geef nooit op! Voel jullie nooit gedesillusioneerd want Ik loop steeds met jullie mee.

De dag zal komen waarop het lijden vergeten zal zijn. In plaats daarvan zal er een vreugde bestaan die door de wereld zal stromen en wat maar mogelijk zal zijn door jullie offers voor al Gods kinderen, die jullie hulp nodig hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie