Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen

Ontvangen op zaterdag 3 maart 2012

14.33 u

Mijn kind, heden is het lijden van Mijn Zoon gelijk aan dat van Zijn lijden toen Hij op aarde leefde.

De pijn die Hij toen doorstond en die bij Hem de grootste kwelling teweegbracht, was niet Zijn kruisiging maar wel de manier waarop Hij afgewezen werd.

Zijn woord wordt tegenwoordig, net als toen, verworpen.

Hij wordt vandaag de dag bespot op een manier die tranen en lijden bezorgt, niet alleen bij Mij, Zijn geliefde Moeder, maar ook bij Zijn toegewijde volgelingen op aarde.

Hoe pijnlijk is het om te zien hoe veel kinderen van God zich hebben afgekeerd van de Heilige Sacramenten en de Leer van de Kerk.

Zoveel zielen zijn verdwaald. Ik smeek jullie, kinderen, om het kruis van Mijn Zoon op te nemen en het goede voorbeeld te geven.

Omhels Mijn Zoon met eenvoud van hart.

Het is zeer eenvoudig om van Mijn Zoon te houden en Mijn Eeuwige Vader te vereren, kinderen.

Analyseer nooit het woord van Mijn Zoon!

Volg gewoon Zijn onderrichtingen die nooit veranderd zijn.

Luister naar de woorden van Mijn Zoon wanneer Hij nu vanuit de Hemel tot jullie spreekt.

Hij roept jullie op om jullie ziel voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

Wanneer Hij nu tot jullie spreekt, doet Hij dat vanuit Zijn liefde voor de mensheid.

Zijn heilig woord zal jullie ziel voeden en deze opnieuw sterk maken.

Wijs Zijn oproep aan jullie niet af!

Hij wil elke ziel redden. Maar om dat te doen, moet hij jullie herinneren aan het verschil tussen goed en kwaad.

Zovelen onder jullie worden niet geleid of op de hoogte gebracht van de ernst van de zonde.

De verdraagzaamheid in jullie maatschappij en binnen de Kerken heeft tot gevolg dat datgene, waarvan jullie denken dat het van geen belang is, in de ogen van God misschien wel een ernstige zonde kan zijn.

De Kerk verkeert op het moment in grote duisternis en is jarenlang een doelwit van de Bedrieger geweest.

Mijn Zoon moet nu ingrijpen en jullie sturen aangezien het schisma binnen de Kerk spoedig zal losbarsten.

Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen.

De wereld zal thans onherkenbaar veranderen.

Er werden jullie in het verleden veel boodschappers gestuurd om jullie voor te bereiden op deze gebeurtenis.

Dit zijn de laatste waarschuwingen die aan de mensheid gegeven worden om hen in staat te stellen zich voor te bereiden op de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon.

Na Zijn goddelijke barmhartigheid, waarbij Hij de ogen van heel de mensheid zal openen om getuige te zijn van hun zonden, zal Hij hen nog een beetje meer tijd geven om verlossing te zoeken.

Vervolgens zullen jullie aanwijzingen krijgen om jullie ziel voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus, Mijn geliefde Zoon, die zoals voorzegd, in heerlijkheid zal wederkomen.

Moeder van de Verlossing 

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie