Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert

Ontvangen op woensdag 4 juli 2012

12.50 u

Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de voorzegde profetieën, zich spoedig zal ontvouwen.

Kinderen, Ik heb Mij sinds geruime tijd aan de wereld bekend gemaakt om te helpen jullie voor te bereiden op de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Mijn Zoon is jullie allemaal door de zieners en de profeten aan het voorbereiden waardoor jullie waardig zullen worden om Zijn geschenk van eeuwig leven te ontvangen.

Als jullie in Mijn Zoon geloven, mogen jullie nooit bang zijn voor de toekomst want Hij is het Brood des Levens en jullie zullen een prachtige, nieuwe toekomst hebben.

Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert.

Tegenover Mijn Vader heeft de slang weinig macht.

De macht van de slang wordt enkel versterkt door diegenen die ten prooi vallen aan de zonde en de bekoringen die hij op hun weg plaatst.

De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht, om te weerstaan aan andere zonden en misdrijven tegen Mijn Vader, dan verzwakt.

Daarop blijft hij zondigen tot hij opgeslokt wordt door een duisternis die zo dik is dat hij er niet uit kan ontsnappen, hoe hard hij ook probeert.

Kinderen, jullie zijn nu, uit liefde voor Mijn Zoon, verplicht om deze arme zielen te helpen.

Alleen jullie kunnen hen helpen en hen redden want velen zullen niet in staat zijn zichzelf te helpen.

Jullie zijn de soldaten die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Het zal door jullie liefde voor Hem zijn dat Hij aan verdwaalde zielen genaden zal toekennen wanneer jullie door jullie gebeden Zijn hulp inroepen.

Hier is het kruistochtgebed om zondaars te redden.

Kruistochtgebed (64) ‘Red mijn broeders en zusters’

O mijn liefste Redder, Jezus Christus,
aanvaard mijn geschenk van gebed en offers
als hulp om mijn broeders en zusters te redden
uit de gevangenis van de duisternis waarin zij zich bevinden.
Sta mij toe te helpen hun ziel te behouden.
 
Ik smeek U om hen hun zonden te vergeven
en ik vraag dat U hun ziel overstelpt met de Heilige Geest
zodat zij in Uw armen zullen lopen,
als het toevluchtsoord dat zij zo hard nodig hebben,
voordat zij voor eeuwig verloren gaan.
Ik bied U voor dergelijke zielen mijn geschenk van overgave aan
in nederige dienstbaarheid en dankzegging.
 
Amen.

Kinderen, jullie zijn één met Mijn Zoon.

Jullie liefde schenkt Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem helpen om de hele mensheid naar de geborgenheid van Zijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen.

Pas dan kan de heilige familie van de Allerhoogste God zich herenigen en voor eeuwig en altijd in vrede leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie