Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen

Ontvangen op maandag 12 maart 2012

19.00 u

Mijn kind, het is in deze tijd dat al Gods visionairen, zieners en uitverkoren zielen te lijden zullen hebben onder de grootste vervolging.

De dagen van Satan zijn bijna ten einde en hij zal elk wapen gebruiken – in het bijzonder sommige heilige priesters – om het woord van Mij, jullie geliefde Moeder, en Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, aan te klagen en in diskrediet te brengen.

Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen als de dag van vandaag.

De duisternis blijft de Kerk binnendringen en velen binnen de Kerk doen alles wat ze kunnen om het woord van zieners te verzwijgen.

Zij willen niet dat de waarheid naar boven komt en zullen verhinderen dat de gebeden, gegeven aan de zieners om de zielen te redden, bekendgemaakt worden.

Bid, kinderen, dat hun inspanningen het werk van Mijn Zoon niet zullen belemmeren of de gelovigen niet zullen verblinden voor de gave van de Heilige Geest daar deze over de zielen, die deze boodschappen beleven, uitgestort blijft worden.

Jullie gebeden en jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon zijn nog nooit zo belangrijk geweest want deze donkere wolk blijft de Kerk van Mijn Zoon treffen.

Bid, bid, bid dat het licht van Mijn Zoon erdoorheen schijnt opdat de verdwaalde zielen verlicht kunnen worden door Zijn allerheiligste woord.

Dank je om aan Mijn oproep gehoor te geven, Mijn kind, vooral op dit moment van groot verdriet in je ziel, veroorzaakt door de kwelling die je moest verdragen door toedoen van diegenen die belijden dat ze spreken in naam van de Heer.

Jullie Hemelse MoedeMoeder van de Verlossing

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie