Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Je zult onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken en aanvallen

Ontvangen op woensdag 12 oktober 2011

14.22 u

Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je bovenmatig kritisch onderzocht en aangevallen zult worden. Je moet de wensen van Mijn Zoon altijd eerbiedigen en Hem op elk moment gehoorzamen. Bepleit nooit Zijn allerheiligste woord want Hij verlangt niet dat je dit doet. Reageer niet op of bindt de strijd niet aan met diegenen die Zijn woord betwisten of verkeerd interpreteren wat kan leiden tot discussie en twijfels.

Je zult nu door de Bedrieger aangevallen worden maar je moet bidden om Mijn bescherming en nooit toegeven aan dergelijke beschimpingen. Hij, de Bedrieger, werkt via anderen om je pijn te doen. Als je hem zou toelaten om dit te doen, ben je met hem bezig en geef je hem de macht die hij wil.

Houd in deze gevallen voet bij stuk, Mijn kind, en wend je altijd tot Mij. Ik zal je bedekken met Mijn allerheiligste mantel om je tegen hem te beschermen en alles zal goed komen.

Blijf moedig en aanvaard dit als een geschenk van God, de Allerhoogste, want zonder dergelijke sterkte zou je dit werk niet doeltreffend kunnen uitvoeren. Denk er altijd aan dat je bij dit werk niet alleen staat want de heiligen spreken allemaal voor jou ten beste en er wordt jou elke vorm van goddelijke bescherming gegeven.

Volhard in jouw gehoorzaamheid aan Mijn Zoon en span je in en wees verheugd wanneer je het lijden aanvaardt dat Hij toelaat voor de redding van de zielen. Je moet de Heilige Rozenkrans elke dag blijven opzeggen en met Mij bidden zodat de zielen gered kunnen worden.

Ik zegen je, Mijn kind! De Hemel verheugt zich over dit allerheiligste werk namens Mijn dierbare, geliefde Zoon die van heel de mensheid houdt maar die huilt van verdriet voor deze zielen die Zijn barmhartige hand na de Waarschuwing zullen afwijzen.

Jullie geliefde Moeder 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie