Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Ontvangen op zondag 15 juli 2012

15.45 u

Mijn kind, de pijn, doorstaan door Mijn Zoon en zijn leerlingen tijdens de periode van Zijn missie op aarde, is identiek aan deze die door Zijn volgelingen doorstaan moet worden terwijl Hij voorbereidingen treft om terug te komen.

Gedurende de tijd van Mijn Zoon op aarde werd Hij met enorme hindernissen geconfronteerd. In Zijn eigen gemeenschap waren er maar zeer weinigen bereid om naar Hem te luisteren.

Hij werd met minachting behandeld en er werd op Hem neergekeken door diegenen die aan het hoofd stonden van de tempels en de synagogen.

Door de eenvoudige mensen werd Hij echter verwelkomd en Zijn woord werd aanvaard omdat zij de waarheid, waarover Hij sprak, konden zien.

Zijn woord bracht in veel kringen angst en onzekerheid teweeg maar slechts weinigen konden de wijsheid van Zijn onderrichtingen negeren.

Mijn Zoon bracht verdeeldheid teweeg, hoewel dat niet Zijn bedoeling was.

Zijn eenvoudige manier van doen had tot gevolg dat maar weinigen het feit, dat Hij de Zoon van God was, konden aanvaarden.

Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone, eenvoudige man kon zijn.

Zij loochenden Hem want zij dachten dat de Messias majesteitelijk, fier zou zijn en in de hoogste rangen van de geestelijkheid de aandacht zou opeisen.

Mijn Zoon kon diegenen, die op dat moment belast waren met de zorg voor de erediensten, niet overhalen om naar Hem te luisteren. Hun hoogmoed belette hen naar de waarheid te luisteren.

Hetzelfde zal nu gebeuren als Mijn Zoon de wereld voorbereid op Zijn Tweede Komst.

De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Deze keer zal Zijn heilig woord – dat aan jou, de eindtijdprofeet, gegeven wordt – in de Kerk van Mijn Zoon op aarde niet aanvaard worden.

De Kerk van Mijn Zoon houdt zich doof voor de gave van profetie. Zij ontkennen de profetie omdat zij niet willen luisteren.

Diegenen, die belast zijn met de zorg voor de Katholieke Kerk op aarde, zullen zich tegen de leerlingen van Mijn Zoon keren en deze zullen ervan beschuldigd worden trouweloos te zijn.

Hoewel de onderrichtingen van Mijn Zoon nooit veranderd zijn, zullen zij op Zijn heilig woord, dat hen thans gegeven wordt, aanmerkingen maken.

Zij zullen verklaren dat dat deze boodschappen in strijd zijn met het woord van God.

Kinderen, jullie moeten er altijd aan denken dat Mijn Zoon Zijn Kerk op aarde nooit kan tegenspreken want Hij is de Kerk.

De waarheid is nog steeds wat het altijd was.

Jullie moeten het woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt terzijde geschoven en genegeerd, net zoals het de eerste keer gebeurde.

Laat zelf niet toe dat het geschenk van Zijn Redding, de laatste daad van Zijn barmhartigheid op aarde, ontkend wordt.

Mijn Zoon is gedurende zo’n lange tijd zo geduldig geweest. De waarheid werd aan de mensheid gegeven bij het lijden van Mijn Zoon aan het kruis.

Het werd onderbouwd door al die uitverkoren zielen die, door de eeuwen heen, door de kracht van de Heilige Geest verlicht werden.

Het moment om terug te komen, is nu voor Mijn Zoon aangebroken en enkel diegenen die Zijn stem herkennen, door de gave van de Heilige Geest, zullen Zijn instructies opvolgen.

De Kerk zal Zijn woord verwerpen wanneer Hij Zijn Tweede Komst voorbereidt, net zoals zij dit de eerste keer – gedurende de tijd van Mijn Zoon op aarde – deden.

Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.

Zij hebben niets geleerd.

Bid dat die dappere zielen binnen de Kerk, die Zijn stem wel herkennen, de moed zullen hebben om op dit cruciale moment in de geschiedenis al Gods kinderen naar het eeuwig leven te voeren.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie