Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Waarschuwing betreffende satanische sekten en de New Age-leerstellingen

Ontvangen op vrijdag 2 maart 2012

0.20 u

Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen heviger worden tijdens de laatste reiniging die vereist is voor de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

De aarde wordt voorbereid op deze glorieuze gebeurtenis die door Mij beloofd werd als het grootste geschenk sinds de schepping van het Paradijs.

Zie vol verwachting uit naar deze gebeurtenis want elke man, vrouw en kind zullen dit Nieuwe Paradijs nastreven.

Bereid jullie voor zodat jullie, jullie familie en vrienden, geschikt zijn om de grond te bewandelen in Mijn Nieuw Koninkrijk dat onder de heerschappij van Mijn welbeminde Zoon, Jezus Christus, zal staan.

Negeer dit verzoek, kinderen, en jullie zullen jullie rechtmatig erfdeel verspelen.

Als de zondaars, slechts één minuut, een glimp zouden opvangen van deze prachtige schepping, zij zouden ter aarde vallen en smeken om barmhartigheid om de poorten binnen te komen.

Enkel diegenen die een eenvoudige en zuivere liefde voor Mij, hun Hemelse Vader, en voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bezitten, zullen van dit nieuwe vreedzame en prachtige bestaan kunnen genieten.

Jammer genoeg heeft Satan de ziel van veel van Mijn kinderen zwart gemaakt waardoor zij niet in staat zullen zijn om de waarheid van fictie te onderscheiden.

Mijn dochter, er worden vreselijke leugens aangedragen door satanische sekten en de new age leerstellingen.

Mijn arme kinderen, verleid door de leugens die met een kleurrijke luchtspiegeling ingekleed worden, geloven in een nieuwe planeet.

Er wordt hen een ander soort paradijs beloofd. Maar dit paradijs bestaat niet.

Wanneer Satan het hart, van diegenen die in hem geloven, verleidt en verovert, kwelt hij hen voor eeuwig.

Als jullie de ontzetting op hun gezicht zagen, zodra zij na de dood ontdekken dat zij zich in de klauwen van Satan bevinden, zou dat jullie hart verscheuren.

Zij zijn zo diep ongelukkig. Daarom is het belangrijk dat jullie deze zielen waarschuwen voor de kwelling die hen te wachten staat.

Bid voor hen! Houd nooit op! In veel gevallen kan enkel het lijden van slachtofferzielen hen behoeden voor de hel.

Aan diegenen die in Mij, God de Vader, geloven: Ik roep jullie nu op om jullie afkeuring uit te spreken over de valse goden, de valse idolen, de valse leerstellingen, de waarzeggers en de new age leerstelling die allemaal op niets uitlopen.

Deze zijn allemaal gecreƫerd door de koning van het bedrog, Satan, een sluwe leugenaar.

Hij zal nergens voor terugdeinzen om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken.

Ik smeek jullie, kinderen, om voor deze zielen te bidden als troost voor Mij, jullie geliefde Vader.

Troost Mij! Na verloop van tijd zullen jullie het mysterie van Mijn Hemels Koninkrijk begrijpen.

Na verloop van tijd zal het mysterie van Mijn Goddelijke Wil geopenbaard worden.

Na verloop van tijd zullen jullie, door jullie trouw en liefde voor Mij, Mij helpen om eindelijk Mijn familie te verenigen in het Koninkrijk dat aanvankelijk voor al Mijn kinderen geschapen werd.

Bedankt, Mijn dochter, voor jouw lijden. Bedankt, Mijn kinderen, om gehoor te geven aan Mijn oproep vanuit de Hemel.

Ik geef nu allen Mijn zegen maar jullie moeten Mij erom vragen.

Hemelse Vader, help me
om zo klein als een kind te worden in Uw ogen.
Ik vraag dat Uw genaden op mij neerkomen
zodat Ik gehoor kan geven aan Uw oproep om al Uw kinderen te redden. Amen.

Jullie geliefde Hemelse Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie