Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden

Ontvangen op donderdag 2 augustus 2012

22.06 u

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft reeds een aanvang genomen.

De geseling, de vervolging, staat op het punt te beginnen.

Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

De berechting vindt nu plaats.

Mijn Zoon werd gestuurd om de mensheid te behoeden voor het vuur van de hel.

Zijn kruisdood, een verschrikkelijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als middel om Mijn kinderen een toekomst te bieden.

Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Zijn priesters en gewijde dienaren namen de plaats in van Zijn apostelen.

Nu Hij weer terugkomt om de mensheid te verlossen en Mijn dierbare kinderen op te eisen zodat zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, zal de geschiedenis zich herhalen.

Mijn Zoon predikte de waarheid en Hij bracht veel mensen samen die Zijn onderrichtingen navolgden en niet aan Zijn woord twijfelden.

Dan werd Hij verraden door diegene binnen Zijn gelederen, die dicht bij Hem stond en Hem toegewijd was.

Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd eveneens vanuit haar eigen wandelgangen verraden.

De bekoring door Satan bracht dat teweeg en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het sterven van Mijn Zoon.

In Zijn huidige Kerk begon de teloorgang een tijdje geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, waarbij veel volgelingen Hem verlieten, die trouw waren aan het heilig woord dat door Mij vastgelegd werd.

Toen begon het proces waarbij Mijn Zoon beschuldigd werd van ketterij. Zo heeft ook de Kerk van Mijn Zoon op aarde hetzelfde lot ondergaan.

Door de goddelozen onder hen, die ernstige misdrijven tegen de mensheid bedreven, verlieten veel volgelingen de Kerk.

Zij verlieten achtereenvolgens Mijn Zoon en dankten Zijn Leer af.

De berechting van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht als het aankomt op de verdediging van de Leer van Mijn Zoon.

Zij zijn bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon verloochenen vanwege de zonden van diegenen in hun midden.

De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving van alle, welke niet meer gezien werd sinds de kruisiging van Mijn geliefde Zoon.

Zijn Kerk wordt genadeloos bespot, niet enkel door haar vijanden van buitenaf maar ook door haar vijanden er binnen.

De doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van Mijn Zoon gezet worden en weinigen van Zijn volgelingen zullen Hem bijstaan.

Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, Hem verlieten tijdens Zijn berechting en executie - met uitzonderling van Johannes - zo zullen ook diegenen, die binnen het Vaticaan hoge posities bekleden, Mijn Heilige Plaatsvervanger verlaten.

Als hoofd van de Katholieke Kerk zal hij, die niet door eigen toedoen in ongenade gevallen is, gedwongen worden een verschrikkelijk pad te bewandelen.

Hoewel hij gekastijd, bespot en voor gek versleten zal worden, is hij niet degene waartegen zij hun woede willen luchten. Het zal de waarheid van de Kerk zijn, de Christelijke Kerk die gevormd werd door het offer van Mijn Zoon, waarover zij hun haat willen uitstorten.

Het Christendom zal gegeseld worden tot in elke scheur, in elke natie, in elke gebedsplaats tot ze door uitputting verzwakt is.

Wanneer deze op de weg naar Calvarië geleid zal worden, net zoals Mijn Zoon daarop geleid werd, zal ze met touwen gebonden en vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontvluchten.

Dan, wanneer deze de heuvel beklimt, zal ze helemaal tot aan de top met stenen bekogeld, bespuwd en uitgejouwd worden.

Daarna zal deze aan het kruis genageld worden.

Er zal weinig sympathie getoond worden voor haar door diegenen die de Kerk aankijken op haar zonden tegen de onschuldigen, waarbij zij het hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.

Zij zullen hem de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan, aanrekenen.

Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon aan het kruis genageld hebben, zullen zij honderden bewakers sturen, net zoals de zeshonderd soldaten die op Calvarië stonden, om ervoor te zorgen dat niet één stukje Vlees zonder bestraffing ontkomt.

Niet één dienaar van Zijn Kerk, die daaraan trouw betuigt, zal kunnen ontsnappen.

Zodra de Kerk gekruisigd is, zullen zij ervoor zorgen dat deze tot haar laatste ademtocht verstoken blijft van voedsel en water.

Net zoals het was bij de apostelen van Mijn Zoon, zal geen enkele van haar leerlingen ergens te bespeuren zijn.

Zij zullen uit angst voor represailles onderduiken.

Tijdens wat haar laatste ademtocht zal lijken, zal alles stil worden tot het gejuich van diegenen, die de Kerk kruisigden, de hele wereld zullen verdoven door hun bedrieglijke leer.

De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de bedrieger, de Valse Profeet, zal weerklinken 

Iedereen zal opgelucht in dankzegging neervallen voor Mij, de Allerhoogste God. Want dit lijkt te wijzen op een nieuw begin.

Daarop zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen deze Kerk opluisteren, want dat kan niet.

Vervolgens zal Mijn hand als straf in kastijding neervallen.

Dan zal de slag bij Armageddon beginnen.

Dan zal Ik komen, door Mijn Zoon, om zielen te redden.

Loochen deze profetie niet!

Verschuil jullie niet achter bedrieglijke zekerheden, want deze dag moet komen.

De kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet plaatsvinden vanwege het Laatste Verbond.

Maar daarna zal de glorieuze verrijzenis van de Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – alle tranen, al het lijden uitwissen en dan zal het Nieuw Tijdperk komen.

Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon!

Vrees nooit want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te verzamelen tijdens dit laatste mirakel dat voorzegd werd in het Boek van Daniël.

Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.

Verwerp Mijn goddelijk ingrijpen niet, want Ik spreek de waarheid!

God de Allerhoogste

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie