Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd wanneer het tweede zegel verbroken is

Ontvangen op donderdag 8 maart 2012

19.52 u

Mijn liefste dochter, de wereld heeft gedurende tweeduizend jaar gewacht op dit moment.

Sommigen met angst in hun hart, anderen vol verwachting en zich afvragend wanneer dit moment zou komen, en nu is het zover.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn eindtijdprofeet, jij Maria, stuur om eindelijk het Boek der Waarheid, dat de inhoud van het Boek der Openbaring onthult, te presenteren.

Ik Ben de God waar al Mijn kinderen om roepen in deze verschrikkelijke tijd.

Ik Ben het op wie zij, Mijn noodlijdende kinderen, nu moeten roepen.

Ik breng momenteel Mijn familie samen zodat we ons kunnen verenigen bij de laatste strijd om de Draak, die de aarde zolang gekweld heeft, te doden.

Kinderen, wees niet bang! Diegenen die Mijn Zegel dragen, het Zegel van de Levende God, zal geen kwaad overkomen.

Satan en zijn gevallen engelen, die momenteel de wereld teisteren, hebben geen gezag over diegenen die het merkteken van de Levende God bezitten.

Jullie moeten naar Mij luisteren, kinderen, en Mijn Zegel aanvaarden want het zal niet alleen jullie leven maar ook jullie ziel redden.

Bid elke dag het gebed om Mijn Zegel te ontvangen. (*)

Zorg ervoor dat elk lid van jullie familie en geliefden de betekenis van Mijn Zegel begrijpt.

Jullie liefde voor Mij, jullie Hemelse Vader, zal jullie reddende genade zijn en deze zal jullie de kracht geven die jullie nodig hebben.

Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd toen het tweede zegel verbroken is.

De ruiter van het rode paard is de wrekende, duistere engel die Mijn kinderen zal doden in de vele komende oorlogen. Maar hij zal diegenen van Mijn kinderen, die het Zegel op hun voorhoofd dragen, voorbijgaan.

Bereid jullie nu voor want deze oorlogen vinden reeds plaats en er worden er meer gepland in elke hoek van de wereld, vooral in het Midden-Oosten en in die landstreken waarop Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, tijdens Zijn verblijf op aarde rondliep.

Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste

(*) Gebed tot God de Vader om het Zegel van Bescherming te ontvangen ( oorspronkelijk ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid op 20 februari 2012)

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 33:

‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie