Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader – Luister nu naar Mijn laatste oproep aan de mensheid

Ontvangen op zondag 9 oktober 2011

15.30 u

Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn schepselen van overal. Deel hen ook mee dat Ik de grootste daad van goddelijke interventie gezien op aarde sinds de verrijzenis van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, nu op touw zal zetten.

Alles is voorbereid voor deze grootse daad van barmhartigheid, die Ik bekrachtigd heb, als hulp om jullie allemaal te redden.

Mijn liefde voor jullie brengt met zich mee dat, aangezien Ik van plan ben om de bedrieger te bestrijden in zijn pogingen om de mensheid te vernietigen, Ik nog één laatste daad van barmhartigheid zal toelaten om jullie te bekeren. Deze laatste poging om jullie in Mijn ogen te verlossen, houdt in dat de mens opnieuw achter de waarheid van Mijn bestaan kan komen.

Mijn kinderen, buig nu en vraag om barmhartigheid voor jullie familie en geliefden. Als zij niet in een staat van genade verkeren, zullen zij de Waarschuwing lastig vinden. Jullie moeten hen informeren over de noodzaak om zich te bezinnen over de waarheid.

De tijd is kort. De Waarschuwing komt bijna over jullie. Zodra deze voorbij is, zullen jullie de tijd hebben om te beslissen welke weg jullie wensen te kiezen. De weg van het Goddelijk Licht of de weg van de Bedrieger. Deze keuze zal aan jullie zijn.

Als de mens zijn goddeloze wegen niet de rug toekeert, zal Ik na enige tijd deze landen vernietigen die de Bedrieger huldigen. Ze zullen zich verbergen wanneer Mijn hand in bestraffing neervalt maar zij zullen nergens heen kunnen.

Mijn geduld raakt op terwijl Ik nu plannen maak om al diegenen te verenigen die in Mij, de Schepper van alle dingen, geloven en hen met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Tijdperk van de Vrede. Degenen die ervoor kiezen om de andere kant op te lopen, zullen in de vlammen van de hel geworpen worden.

Luister nu naar deze laatste oproep aan de mensheid. Dit is voor jullie het moment om over jullie toekomst te beslissen. Bid voor diegenen die blind zijn voor Mijn liefde want velen onder hen zullen Mij opnieuw trotseren en de rug toekeren nadat de waarheid hen geopenbaard werd.

Jullie geliefde Schepper

God de Vader

Allerhoogste Koning

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie