Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen

Ontvangen op zondag 15 juli 2012

17.45 u

(Ontvangen tijdens de aanbidding van de Heilige Eucharistie)

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te blijven vanwege de vloek die hen door de hand van de slang werd opgelegd.

Ik verwacht nooit dat Mijn kinderen te allen tijde volkomen vrij van zonde zijn want dat is onmogelijk.

Het is belangrijk dat iedereen, die de Leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde kent, zo vaak mogelijk streeft naar berouw over hun zonden.

Door het berouw zal het gemakkelijker worden om in staat van genade te blijven en dit zal een barrière creëren tegen verdere verleidingen.

Mijn kinderen, jullie staan nu op het punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende veranderingen in de wereld. Deze zullen gebeuren nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Terwijl velen deze boodschappen vanuit de Hemel zullen negeren, is het belangrijk voor diegenen, die deze als het woord van God aanvaarden, om zich voor te bereiden.

Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie verheffen en beschermen tegen de vervolging.

Het zal door jullie liefde zijn voor Mijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van het universum, dat Ik in staat zal zijn om die kinderen, die het licht van God niet kunnen verdragen, te bewaren.

Jullie toewijding in liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding uit het vuur van de hel zijn.

Wees niet bevreesd voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen de tijd, waarin jullie vandaag de dag leven, niet kunnen zien maar die deze ook weigeren te zien.

De voorbereidingen zijn voltooid en de tijd is rijp voor de aanvang van de veranderingen, want Ik zal niet toestaan dat het beest zielen steelt.

Dit ingrijpen, al zolang aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsvinden en daarna zal de strijd aanvangen om Mijn kinderen te redden.

Vrees Mijn hand niet want als deze neervalt, zal deze gebruikt worden om diegenen te straffen die proberen Mijn kinderen te vernietigen.

Ik zal hen beletten zielen te misleiden.

Ik zal hun moorddadige opzet verhinderen en Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen als zij de hand, die hen voedt, blijven afwijzen.

Zij werden gewaarschuwd! Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen om hen te redden.

Vrees nooit, want diegenen met het Zegel van de Levende God worden niet enkel beschermd maar krijgen ook de genaden om het woord van God te verdedigen zodat aan zoveel mogelijk zielen het geschenk van leven gegeven zal worden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie