Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer zij dit ook proberen, want dat is onmogelijk

Ontvangen op donderdag 5 juli 2012

15.30 u

Mijn liefste dochter, sta Mij bij in Mijn smart daar Ik ween om al Mijn kinderen die weigeren te aanvaarden dat Ik besta.

Hoezeer hunker Ik naar hen.

Hoezeer ween Ik om hun arme ziel.

Zo intelligent en slim naar menselijk begrip, slagen zij er niet in de waarheid over wie Ik Ben te vatten.

Ik ben het begin.

Ik ben de Schepper van al wat bestaat.

Ik ben hun Vader, hoewel zij Mij afwijzen.

Als zij de waarheid maar konden inzien.

Als zij Mij alleen maar konden toestaan hun hart te raken zodat Ik hen Mijn prachtige en glorieuze plannen, die hen te wachten staan, zou kunnen tonen.

Veel van deze zielen kennen Mij niet, maar niet door hun eigen schuld.

Aan deze zielen zal de waarheid getoond worden waardoor zij voor Mijn weg zullen kiezen.

Daarna zijn diegenen nu, aan wie de waarheid gegeven werd maar die toelieten dat de menselijke redeneringen en de verheerlijking van de menselijke intelligentie hen verblinden, voor Mij verloren.

Veel van dergelijke zielen zullen zich bekeren maar velen zullen de Beker van de Redding, die hen door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt, weigeren.

Kinderen van Mijn Hart, Ik smeek jullie: Help Mij Mijn dierbare kinderen te redden!

Mijn tranen vloeien op dit moment en Ik vraag jullie om hen, door de goddelijke barmhartigheid van Mijn Zoon, tot Mij te brengen.

Zoveel van deze zielen betreffen jonge kinderen, die opstandig en openlijk Mij afwijzen om anderen te tonen hoe slim zij zijn.

Een overdreven respect voor de menselijke intelligentie is een bekoring die door de vijand in de ziel van Mijn kinderen gedreven wordt.

Het beest verslindt de ziel van Mijn kinderen en zij hebben geen idee van wat hij met hen doet.

Zoveel gevallen engelen overtuigen de mensheid ervan dat de menselijke intelligentie feilloos is.

Wanneer de mens gelooft, of zichzelf ervan overtuigt, dat hij de Goddelijke Wet van de schepping kent, is hij in een bedrieglijke val gelopen.

Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer hij ook probeert, want dat is onmogelijk.

Wanneer zullen zij leren?

Wanneer zullen zij inzien dat die kinderen van Mij – zuivere, eenvoudige en nederige zielen – die Mij aanvaarden, de simpele waarheid begrijpen?

Zij hebben geen bewijs nodig omdat zij Mijn liefde voelen in hun zuivere hart, dat zij openlaten zodat Ik hun ziel met goddelijke genaden kan overstelpen.

Ik ben jullie God, jullie Schepper en jullie natuurlijke Vader.

Mijn kinderen moeten tot Mij komen door Mijn geliefde Zoon en door hun eigen vrije wil. Ik kan hen niet dwingen.

Jullie, Mijn kinderen, hebben de macht gekregen om hun ziel te helpen redden.

Aan jullie allen, die gehoor geven aan Mijn smeekbede om jullie broeders en zusters te redden door gebed en offer, zullen bijzondere genaden verleend worden.

Mijn macht is oneindig.

Mijn wonderen, afgestemd op het lijden en de gebeden van Mijn kinderen, zullen aangewend worden om de verdwaalde zielen te behoeden voor de eeuwige dood.

Ik houd van jullie, Mijn geliefde kinderen.

Kom en help Mij om Mijn gekoesterde familie te verenigen en help Mijn Zoon om het beest te verslaan voor deze nog meer zielen van Mijn kinderen wegkaapt.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie