Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Enkel wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn

Ontvangen op dinsdag 21 augustus 2012

18.00 u

Mijn liefste dochter, laat niemand de kracht van Mijn boosheid onderschatten aangezien de mensheid zich verder verliest in de diepten van de zonde.

Ik heb jullie de profeten gestuurd. Daarop zond Ik Mijn geliefde Zoon die Ik opofferde om jullie te redden en vervolgens stuurde Ik nog meer boodschappers, allemaal met weinig resultaat.

Weinig zielen keken zelfs maar naar dergelijke boodschappen van de profeten of aanvaardden de tekenen die door de gezegende Moeder van Mijn geliefde Zoon aan de wereld gegeven werden.

Door Mijn grote liefde voor jullie, geef Ik, als een Vader, al Mijn kinderen nog maar eens het geschenk van redding. Jullie mogen Mijn profeten niet negeren. Want dit zou jullie je plaats kunnen kosten in het erfdeel dat Ik voor jullie gepland heb.

Kinderen, velen onder jullie, die geloven in Mij, jullie Eeuwige Vader, slagen er niet in om het geheim van de redding te begrijpen.

Dit pad naar de geestelijke volmaaktheid zit hem in jullie vermogen om de zuivering te aanvaarden die nodig is om ervoor te zorgen dat jullie geschikt zijn om voor Mij te staan.

Veel zielen moeten helemaal ontdaan worden van alle wereldse aantrekkelijkheden, verstrooiingen en verdorvenheden van de ziel.

Wat diegenen onder jullie betreft die het geluk hadden om zo’n zuivering te doorstaan: jullie zullen weten dat jullie niet in staat zullen zijn om jullie aan Mijn Heilige Wil over te leveren totdat jullie, zoals een baby, klein geworden zijn in Mijn ogen.

Worstel met een dergelijke zuivering en je zult het moeilijk vinden om jezelf in Mijn ogen te verlossen.

Wanneer jullie vrij zijn van al wat de wereld te bieden heeft en jullie je op Mijn Zoon focussen, zullen jullie beseffen dat de enige echte liefde en vreugde die bestaat van God komt. Zodra jullie dit ervaren, kan niets anders jullie nog voldoening schenken.

Jullie maken misschien van tijd tot tijd een fout, maar dat valt te verwachten. Want jullie kunnen niet bevrijd zijn van de zonde voordat de nieuwe wereld aanvangt en jullie je wil op de Mijne richten.

Mijn plan van redding dat enkel door jullie trouw aan Mijn dierbare Zoon bewerkstelligd kan worden, heeft reeds een aanvang genomen. De wereldwijde bekering zal niet lang meer uitblijven. Deze zal tot stand komen door Mijn eindtijdprofeet en ten gevolge van de Grote Waarschuwing.

Kinderen, voel Mijn Heilige Geest jullie ziel binnendringen aangezien deze zich zeer snel over de wereld uitspreidt.

Ik trek Mijn kinderen in elk deel van de wereld uit hun geestelijke duisternis.

Ik heb jullie offers en gebeden nodig als hulp bij de redding van zielen.

Pas wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn.

Wanneer deze wonderen aangeboden worden, zullen zij de bekering vermenigvuldigen die Ik nodig heb om Mijn kinderen in veiligheid en naar het Nieuw Paradijs te brengen.

Pas dan kunnen we opnieuw een echte familie worden.

Ik houd van jullie, kinderen.

Ik ben ingenomen met diegenen onder jullie, edelmoedig van hart en zuiver van ziel, die deze goddelijke oproep vanuit de Hemel erkennen.

Ik zegen jullie allen.

God de Allerhoogste

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie