Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus

Ontvangen op woensdag 19 oktober 2011

14.00 u

Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu, zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.

Zijn komst zal ingeluid worden door de trompetten uit de Hemel en de koren van engelen die in lofprijzing zullen zingen om deze grootse gebeurtenis aan te kondigen.

Mijn groot geschenk aan de mensheid wordt jullie aangeboden in de vorm van Mijn innig geliefde Zoon, die gezonden wordt om jullie te redden vóór het Laatste Oordeel.

Bereid jullie ziel voor want wanneer jullie zonden aan jullie geopenbaard worden, gelast Ik jullie om in nederigheid neer te vallen aan de voeten van Mijn Zoon en te smeken om genade. Jullie moeten Hem vragen om jullie te vergeven en jullie moeten de straf aanvaarden die vereist is om jullie ziel te zuiveren.

Zijn barmhartigheid is zo groot dat geen zonde, hoe zwaar ook, niet kan vergeven worden als er oprecht berouw getoond wordt. Van jullie allen wordt nederigheid vereist opdat jullie waardig zullen worden om het nieuwe glorieuze tijdperk van vrede op aarde, waarvan het tijdstip zeer nabij is, binnen te treden. Enkel die zielen, die oprecht berouw hebben en daadwerkelijke trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon, zullen geschikt zijn om de Poorten binnen te gaan. Want jullie moeten vrij van zonde zijn om dit prachtige Nieuwe Paradijs op aarde te betreden.

Mijn innig geliefde kinderen, Ik heb dit Paradijs met veel liefde voor ieder van jullie bereid. Dit is het erfdeel waarop jullie gewacht hebben. Dit is de manier waarop het geschenk van de aarde oorspronkelijk aan Adam en Eva aangeboden werd.

Elke mens die dit Paradijs op aarde verwerpt, waar geen kwaad onder welke vorm dan ook zal bestaan, keert de redding de rug toe.

Dit is jullie laatste kans om jullie ziel te bevrijden uit de greep van Satan en de verdorven invloed die hij heeft op jullie leven.

Omhels dit prachtige geschenk van grote barmhartigheid. Door middel van dit geschenk wordt jullie de kans op ware redding en een glorieus Paradijs geboden, wat jullie onmogelijk zouden kunnen vatten.

Tot die arme zondaars die het aanbod tot vergeving van Mijn Zoon afwijzen: er zal aan jullie meer tijd verleend worden om terug te keren naar jullie geloof. Jullie zullen echter niet al te veel tijd meer krijgen want Mijn geduld raakt op!

Wacht nu de terugkeer van Mijn Zoon af om jullie nogmaals te redden uit de zonde en jullie naar het Eeuwig Heil te brengen.

God de Vader 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie