Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.

Ontvangen op dinsdag 13 maart 2012

18.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag besefte je uiteindelijk hoe vaak Mijn allerheiligste woord niet enkel bestreden maar ook verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn Kerk.

Diegenen die niet bekwaam zijn om aan Mijn voeten neer te vallen en om genade te smeken, verklaren zich geschikt om Mijn heilige woorden, aan de mensheid gegeven om hun ziel te redden, te beoordelen.

Ik ben een God vol van barmhartigheid, vol verlangen om al Mijn kinderen te redden en Ik ben niet vlug vertoornd.

Vandaag werd Mijn geduld beproefd toen nog een aanval ondernomen werd, ditmaal door een man die beweert in Mijn naam te spreken, om deze boodschappen te ondermijnen.

Jij, Mijn dochter, mag je vanaf vandaag niet meer inlaten met een dergelijke vertegenwoordiger zonder eerst Mijn toestemming te vragen.

Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.

Mijn kinderen, dit zijn de tijden waarin het geloof van Mijn vurigste volgelingen, waaronder leden van Mijn Kerk, op de proef gesteld zal worden op een manier die niet meer gezien werd sinds Mijn kruisiging.

Net zoals Ik gemeen behandeld werd en ter dood veroordeeld door het durven spreken van de waarheid, toen Ik de eerste keer kwam, zo zullen ook Mijn profeten dezelfde behandeling toebedeeld krijgen in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Zij zullen bespot, belachelijk gemaakt en voor gek versleten worden wanneer zij Mijn woord verspreiden.

Zij zullen beschuldigd worden van ketterij door diegenen die Mijn Leer verkondigen maar die Mijn woord, dat tegenwoordig aan de wereld gegeven wordt, niet herkennen.

Wees bang, diegenen onder jullie die proberen de weg te blokkeren die Ik jullie voorschrijf!

Jullie zullen gestraft worden!

Jullie zullen je tegenover Mij moeten verantwoorden voor het onrecht dat jullie diegenen aandoen die gestuurd zijn om het woord van God te verkondigen in deze tijd, de eindtijd.

Wijs de profeten van de Heer af en jullie wijzen het woord van de Heer af!

Jullie arrogantie verblindt jullie voor de waarheid en jullie hebben het recht niet Mij te vertegenwoordigen.

Jullie beledigen Mij zeer en jullie afwijzing van Mijn heilig woord, kwetst Mij diep.

Ik huil bij jullie wrede afwijzing van Mij terwijl jullie tegelijkertijd een verwaterde versie van de waarheid van Mijn Leer prediken.

Jullie moeten nu tijd besteden aan Eucharistische Aanbidding, voordat jullie met Mij kunnen communiceren, om Mij de gelegenheid te geven jullie te leiden op het pad van de onderscheiding.

Onderzoek jullie redenen om Mijn woorden te verwerpen.

Is het omdat jullie de waarheid niet willen horen over het schisma dat de Katholieke Kerk gaat treffen?

Is het omdat jullie niet aanvaarden dat de Kerk door de Bedrieger aangetast werd?

Begrijpen jullie niet dat dat allemaal voorzegd werd?

Jullie moeten bidden opdat jullie de waarheid zullen inzien en naar Mij komen om leiding vooraleer het te laat is.

Jullie Jezus

Verlosser van de hele Mensheid

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie