Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden

Ontvangen op dinsdag 7 augustus 2012

15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even hecht als dat ze innig is, ook al lijkt dat voor jou niet zo op dit moment.

Jij moet meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen want enkel door dat te doen, zal je in deze missie vrede vinden.

Mijn genaden bekleden nu jouw ziel zodat je Mijn boodschappen in de kortst mogelijke tijd aan de wereld kan meedelen.

Hoe vermoeid ben Ik en op dit moment alleen in Mijn Hart, Mijn dochter.

Ik maak Me zorgen om die onschuldige zielen die onwetend zijn van Mijn bestaan. Goed van hart en christelijk in de manier waarop zij anderen behandelen, geloven zij toch niet in Mijn bestaan.

Elke dag kijk Ik naar de manier waarop zij hun dagelijks leven leiden zonder geloof in het bestaan van God of in hun toekomstig leven in het Nieuwe Paradijs.

A.u.b., help Mij hen te vertellen dat Ik van hen houd!

Verspreid Mijn woord en Ik zal een gevoel van herkenning in hun ziel doen ontbranden.

Het geeft niet als zij jou, Mijn dochter, of jullie, Mijn geliefde volgelingen, afwijzen. Alles wat nodig is, is om hen Mijn boodschappen te laten lezen.

Ik zal de Heilige Geest sturen zodat een vonkje, al is het maar een heel kleintje, een vlam van Mijn liefde in hun ziel doen ontbranden.

Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden.

De Heilige Geest is aanwezig in deze woorden van goddelijke oorsprong. Zij zijn jullie voedsel om jullie ziel mee te voeden teneinde jullie te helpen jullie ziel voor te bereiden op de strijd.

Luister naar het woord van God! Neem het aan, deel het en verenig al Gods kinderen die klaar zijn voor de strijd!

Voer al jullie broeders en zusters, vooral diegenen die moeite hebben om te geloven, naar Mijn grootse barmhartigheid.

Mijn Hart zwelt van liefde voor hen. Zij, elk van hen, zijn kinderen van God.

Ik heb hun ziel nodig opdat Ik voor hun toekomst kan zorgen zodat zij het Eeuwig Leven en de gelukzaligheid zullen bezitten.

Ik kan het niet verdragen te denken aan wat er met hen zal gebeuren als Ik hen niet kan redden.

Mijn dochter, hoewel Mijn Goddelijke Barmhartigheid een groot deel van de mensheid zal redden, heb Ik jou en Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren en gewone mensen, nodig om het net uit te spreiden en al die arme, ongelukkige en verwarde mensen te vinden die behoefte hebben aan de liefde van God.

Spreid het net van Mijn liefde wijd en ver uit, zoals de visser, en vooral op plaatsen waar God volkomen verworpen, veracht en gehaat wordt.

Dus ga en vind Gods dierbare, jonge kinderen die niets weten over het Christendom, al leven zij in zogenaamde christelijke landen.

Ga tot in Rusland, China en landen waar God niet vereerd wordt, ga en vang zielen!

Voed hen met Mijn boodschappen! Het maakt niet uit hoe jullie communiceren, maar doe het op een manier waarbij het niet lijkt alsof jullie aan het preken zijn.

Trek hen aan door wat hen kan interesseren. Wend elke vorm van moderne communicatiemiddelen aan om dat te doen. Ik heb hen snel nodig. Ik reken op al Mijn volgelingen voor de verspreiding van Mijn woord.

Ik zal jullie begeleiden.

In jullie hart zullen jullie weten wat te doen. Vraag Mij jullie te helpen met dit bijzonder kruistochtgebed om jullie sterk te maken.

Kruistochtgebed (72) ‘Het gebed van de leerling’

Lieve Jezus, ik ben bereid om Uw heilig woord te verspreiden.
Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de waarheid mee te delen
opdat zoveel mogelijk zielen naar U gebracht kunnen worden.
Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek Mij met Uw Kostbaar Bloed
zodat ik bekleed word met de genaden
om de bekering in elk deel van de wereld te verbreiden
tot redding van al Gods kinderen,
ongeacht hun geloofsovertuiging.
Ik vertrouw altijd op U.
Uw geliefde leerling.
Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie