Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte

Ontvangen op woensdag 15 augustus 2012

1.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze dag, de allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn boek voor de wereld te lanceren.

Dit is de dag van de Tenhemelopneming van Mijn geliefde Moeder, Koningin van de Hemel, Koningin van de aarde, Moeder van de Verlossing.

Het is geen toeval dat het Boek der Waarheid op deze dag ter beschikking gesteld wordt, want Mijn Moeder is de Moeder van de Verlossing. Het boek moet helpen om de zielen van de hele mensheid te bewaren.

Mijn Moeder speelt een belangrijke rol in de redding van de zielen.

Zij is de Medeverlosseres, Middelares van de genade en Voorspreekster. Dat betekent dat Mijn gezegende Moeder door God uitverkoren werd om Mij, haar Zoon, bij het laatste plan van redding te helpen.

Haar rol in deze betekenisvolle periode wordt niet begrepen.

Zij schonk het leven aan de Verlosser van de mensheid en bracht het geschenk van redding naar de wereld door te aanvaarden Mijn Moeder te worden.

Nu is Zij de Moeder van al Gods kinderen en er werd haar de macht gegeven om Satan te verpletteren terwijl Ik voorbereidingen tref om het menselijk ras te vrijwaren van zijn goddeloos plan om Gods kinderen te misleiden.

Het Boek der Waarheid is niet louter een boek. Het is Mijn heilig woord, het eerste deel van veel openbaringen om de wereld te bekeren.

Hoewel het misschien zeer moeilijk geleken heeft om het te produceren, door zoveel obstakels die voor jou uitgezet werden, Mijn dochter, verzeker Ik je dat dit werk vanuit de Hemel beschermd wordt.

Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte.

Toen Ik zei dat Ik zou terugkomen, bedoelde Ik ook dat Ik zou terugkomen.

Ook toen Ik de eerste keer in de wereld kwam, bereidde God de Vader door de profeten Zijn kinderen op voorhand voor.

Velen luisterden, Velen deden dat niet.

Hoe dan ook, de wereld slaagde er naderhand in om de waarheid te begrijpen. Zij kenden en begrepen de betekenis van Mijn lijden aan het kruis alsook de vrijheid die het krijgen van het geschenk van eeuwige redding aan de wereld gaf.

Hetzelfde gebeurt nu. De wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid. Nu!

Het heilig woord van God wordt als een groot geschenk aan de mensheid gegeven door deze boodschappen.

Velen zullen luisteren. Velen zullen dat niet.

Eén ding is zeker: zeer weinigen zullen er niet van afweten.

Zij zullen óf Mijn woord, zoals het hen nu gegeven wordt, aannemen óf zij zullen dat niet.

Ik heb de belofte van Mijn Vader vervuld.

Mijn Vader beloofde de wereld dat het Boek der Waarheid hun in deze tijd gegeven zou worden.

Velen zullen de waarheid verteren en deze aanvaarden. Anderen zullen vinden dat de waarheid te bitter smaakt en zullen het als leugens beschouwen.

Laat hen weten dat het Verbond, evenals deze profetieën, volbracht zullen worden.

Geen mens, hoe hij ook pleit tegen Mijn heilig woord, zal voorkomen dat de waarheid aan de wereld geopenbaard wordt.

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, ontvouwen zich voor jullie ogen.

Geen mens vat de volledige betekenis van het Boek der Openbaring want de inhoud ervan werd niet duidelijk aan de wereld geopenbaard omdat het slechts richtlijnen waren.

Nu Ik, het Lam Gods, zoals beloofd, kom om de zegels te openen, zullen weinigen dat aanvaarden.

Waarom?

Als jullie in Mij geloven en in deze boodschappen, waarom ontkennen jullie dan de waarheid wanneer die aan jullie gegeven wordt?

Het nalaten om de waarheid aan te nemen, die jullie over de Valse Profeet, de Antichrist en andere profetieën gegeven wordt, zal ertoe leiden dat jullie Mij niet zullen toestaan om jullie te onderrichten over de redding van de zielen.

Enkel door de waarheid te volgen, kunnen jullie gerust zijn.

Denk eraan dat enkel de waarheid jullie zal bevrijden van de leugens die door Satan de mensheid teisteren.

Jullie moeten Mijn Moeder voortdurend aanroepen om jullie te helpen jullie tot Mij te brengen zodat jullie beschermd worden tegen de leugens die Satan zal aanwenden om jullie af te sluiten voor de waarheid van Mijn laatste heilige woorden voor Mijn Tweede Komst.

Ga heen in vrede en liefde. Op dit moment verenig Ik jullie allemaal onder de bescherming van Mijn Kostbaar Bloed.

Ik verheug Mij over jullie antwoord, Mijn geliefde volgelingen, en Ik reken op jullie geloof om Mij te helpen bij deze bijzondere missie.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie