Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm. Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden.

Ontvangen op zondag 19 augustus 2012

22.56 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij omwille van Mij lijdt en wanneer jij je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

Hoewel dit Boek, het Boek der Waarheid, een geschenk van Mij aan de wereld is en vanuit de Hemel beschermd wordt, wil dat niet zeggen dat deze tocht niet pijnlijk voor jou zal zijn.

Jij zult kritiek en een nieuwe vorm van aanval ondervinden, nu Mijn heilig woord gedrukt is om het over de wereld te verdelen.

Jij mag nooit reageren op diegenen die eisen dat je uitlegt waarom dit Boek nodig was. Zwijg en ga door met Mijn werk.

Laat niemand de verspreiding van Mijn Boek tegenhouden of vertragen, want elke dag telt omdat de periode, waarin de zielen de tijd verleend wordt om zich in Mijn ogen te verlossen, beperkt is.

Laat Mij jullie verzekeren, Mijn dochter en al Mijn volgelingen, dat jullie nu een tocht, een bedevaart als geen andere, aanvatten.

Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm.

Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden. Verspreid Mijn boodschappen, Mijn kruistochtgebeden en bid voor jullie broeders en zusters zodat zij na de Waarschuwing Mijn Barmhartigheid zullen aanvaarden.

Raap Mijn Kerk samen en bid om kracht want de Valse Profeet is zich aan het voorbereiden en is reeds aanwezig in het Vaticaan. Maar hij verbergt zijn ware gezicht zeer zorgvuldig. Mijn geliefde Plaatsvervanger wordt geïsoleerd en de tijd dringt.

Ik wil jullie dat jullie allemaal beginnen met een nieuwe litanie van gebeden om bescherming tegen de Valse Profeet en bid deze van nu af aan eenmaal per dag.

De kruistochtgebeden kunnen in verschillende loten onderverdeeld worden en deze kunnen dan gebeden worden wanneer het voor jullie mogelijk is.

Hier is de eerste ‘Jezus aan de mensheid’-litanie (1) ‘Bescherming tegen de Valse Profeet’

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet.
Jezus, ontferm U over ons.
Jezus, behoed ons voor de vervolging.
Jezus, behoed ons voor de Antichrist.
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.
Jezus, bescherm onze Sacramenten.
Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.
Liefste Jezus, help ons om de leugens, die ons als de waarheid voorgesteld worden, te verwerpen.
Jezus, geef ons kracht.
Jezus, geef ons hoop.
Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest.
Jezus, bescherm ons tegen het Beest.
Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd.
Amen.

Mijn dochter, voel je a.u.b. niet overweldigd door deze missie want Ik zal je spoedig hulp sturen. Jij moet alles wat Ik van je vraag aanvaarden en sterk blijven in de overtuiging dat alles goed komt.

Door deze boodschappen is reeds bekering verkregen en dat loopt al op tot honderdduizenden zielen. Voel je dus niet hulpeloos of bezorgd. Ik ben ingenomen met de trouw en de toewijding van diegenen die onvoorwaardelijk van Mij houden.

Ik stuur je diegenen van Mij, die een zuiver hart bezitten, om jou bescherming te bieden.

Zij zullen jou oprichten en je helpen om Mijn volgelingen op de hele tocht naar de poorten van het Paradijs te leiden.

Ik houd van jullie, Mijn geliefde volgelingen. Volhard, samen met Mij, op dit doornige pad. Aanvaard de spot die jullie het hoofd zullen moeten bieden wanneer jullie doorgaan met het verspreiden van Mijn heilige woorden.

Weet dat Ik altijd bij elk van jullie ben. Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Niets kan ons scheiden.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie