Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.

Ontvangen op donderdag 12 juli 2012

10.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten.

De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.

Velen zullen getuige zijn van wat zal gezien worden als een catastrofaal gebeuren wanneer twee kometen zullen lijken te botsen en exploderen vlak bij het aardoppervlak.

De vlammen van vuur zullen er uitzien alsof een vulkaan is uitgebarsten in de lucht en velen zullen bang zijn.

De stralen van rood vuur zijn de stralen van Mijn Bloed, de stralen van Mijn barmhartigheid, aan jullie gegeven als een geschenk van een zodanige omvang dat geen mens in staat zal zijn om te begrijpen wat er aan het gebeuren is.

Velen zullen door heel hun lichaam een vuur voelen branden alsof de hitte van de zon hen overweldigt.

Innerlijk zullen zij een brandende hitte voelen totdat het bewustzijnsgevoel hen in staat stelt om getuige te zijn van het schouwspel van hun ziel.

Velen zullen de aarde voelen beven alsof er een aardbeving is.

De grond zal beven, kreunen en velen zullen neervallen, zich om beschutting vastklampend aan wat ze maar kunnen.

Maar de grond zal zich niet openen en hen opslokken. Want dit is geen fysieke aardbeving maar een bovennatuurlijke.

Vooraleer dit gebeurt, zullen de weerpatronen doorbroken worden.

Mijn kruis zal na de explosie aan de hemel verschijnen.

Velen zullen bittere tranen van berouw en verdriet wenen en zullen door hun zonden de pijn van vernedering ondergaan.

Anderen zullen schreeuwen en vloeken omdat zij niet in staat zullen zijn om de verlichting, een goddelijk gebaar, te verdragen door de duisternis in hun ziel en zij zullen zich verzetten tegen het licht van Mijn barmhartigheid.

Zij zullen brullen door de pijn van het vuur van de hel omdat Mijn gebaar van barmhartigheid hen het lot zal tonen dat hen te wachten staat, tenzij zij tot inkeer komen en hun handelwijze veranderen.

Die goede zielen, die van Mij houden, zullen eveneens lijden want velen onder hen zullen ook bedekt zijn met de zonde, maar zij zullen ogenblikkelijk absolutie ontvangen. Ook zij zullen nederig gemaakt worden wanneer hen hun zonden van hoogmoed getoond worden.

Velen zullen achteraf gedurende enige dagen binnen blijven en velen zullen voor zichzelf moeten zorgen door het gebrek aan dienstverlening. Dat is de reden waarom jullie je moeten voorbereiden.

Het zal bovendien een periode van lijden zijn waarbij de zielen de pijn van het vagevuur zullen ondergaan terwijl hun zuivering plaatsvindt. Op die manier zullen velen een openbaring over de toestand van hun ziel ervaren en nederig gemaakt worden op een manier die zij nooit eerder ervaren hebben.

Zoveel mensen zullen aanvaarden wat er gebeurd is en zullen weten dat hen een groots geschenk van Mijn genaden en Mijn goddelijke barmhartigheid gegeven werd.

De bekering zal wereldwijd zijn en van een omvang die sinds Mijn kruisdood niet meer gezien werd.

Miljarden zullen zich tot God wenden doordat de waarheid duidelijk zal worden.

Zij zullen exact weten wat er op de Dag des Oordeels zal gebeuren en zij zullen weten hoe hun ziel te redden omdat Mijn liefde hen omhuld zal hebben.

Zij kunnen opnieuw gezond worden naar geest, lichaam en ziel.

Mijn kruis zal het bewijs zijn van Mijn manifestatie van Mijn goddelijke barmhartigheid, reeds zo lang aan de mensheid beloofd. Het zal overal ter wereld in de lucht gezien worden.

Een rust zal neerdalen over heel de aarde ten gevolge van deze daad van goddelijke interventie, verleend aan Gods kinderen om hen uit hun sluimer te doen ontwaken.

Maar de gevallen engelen zullen al Gods kinderen aanvallen door middel van hun toegewijd leger dat Mijn beker van redding zal weigeren.

Zo verbitterd, met harten van steen en aangetast door de smet van Satan, zullen zij diegenen bestrijden die van God houden.

Hun aantal zal niet opgewassen zijn tegen diegenen die de waarheid volgen, maar toch zal hun haat hen inspireren om snode daden te beramen die deze vrede en rust zullen tenietdoen.

Dezen zullen een plan orkestreren om de wereld ervan te overtuigen dat deze gebeurtenis in werkelijkheid een kosmisch ongeluk was waarvan zij zullen zeggen dat wetenschappers dit kunnen bewijzen. Jammer genoeg zullen velen vervolgens geloven dat dit het geval is en veel van Gods kinderen zullen terugvallen in hun oude zondige leven dat zij eens leidden.

De strijd om de zielen zal dan beginnen en het zal enige tijd duren tot dit de laatste confrontatie bereikt, wanneer Mijn Tweede Komst een einde zal maken aan de verdorvenheid.

Mijn dierbare volgelingen, sta niet toe dat deze openbaringen jullie angst bezorgen.

Bereid jullie in plaats daarvan voor op deze glorieuze gebeurtenis en laat jullie ziel deze omhelzen.

Aanvaard deze wonderbaarlijke goddelijke daad om jullie besluit te versterken en om Mijn liefde verder onder jullie familie en vrienden te verspreiden.

Wees trots op jullie band met Mij, jullie Jezus, en help Mij die zielen te behouden die zullen weigeren om Mijn barmhartigheid te aanvaarden.

Ga! Bereid jullie voor! Verheug jullie want de tijd is dichtbij!

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie