Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij

Ontvangen op maandag 16 juli 2012

15.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen, die Mijn Heilige en Apostolische Kerk op aarde leiden, voor te bereiden.

Want de tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij.

Zeer spoedig zal hij gedwongen zijn het Vaticaan te ontvluchten. Dan zal de tijd aanbreken waarin Mijn Kerk zich zal splitsen, de ene kant tegen de andere.

Ik roep al Mijn gewijde dienaren op om terug te denken aan hun allerheiligste geloften.

Verzaak nooit aan jullie roeping! Laat Mij nooit in de steek! Aanvaard nooit leugens ter vervanging van de waarheid!

Jullie moeten Mij vragen om jullie bij te staan in de komende moeilijke tijden. Jullie moeten opstaan, jullie verenigen en Mij volgen.

Bid door dit bijzonder kruistochtgebed om de kracht die jullie nodig zullen hebben.

Kruistochtgebed (66) voor de geestelijkheid: ‘ Help mij trouw te blijven aan Uw allerheiligste woord’.

O lieve Jezus,
Help mij te allen tijde trouw te blijven aan Uw allerheiligste woord.
Geef mij de kracht om de waarheid van Uw Kerk, ondanks tegenspoed, hoog te houden.
Vervul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen
zoals U het ons geleerd hebt.
 
Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en om U trouw te blijven,
zelfs wanneer mij verboden wordt dat te doen.
 
Bevrijd mij van de keten van bedrog, waarmee ik geconfronteerd kan worden,
om het waarachtig woord van God te verkondigen.
Bedek al Uw gewijde dienaren in deze tijd met Uw Kostbaar Bloed
opdat we moedig, oprecht en standvastig zullen blijven in onze trouw aan U, onze geliefde Redder, Jezus Christus.
 
Amen.

Wees niet ontmoedigd, Mijn gewijde dienaren, want de tweedracht werd geprofeteerd en moet tot stand komen tijdens de eindstrijd om zielen.

Ik houd van jullie en Ik zal bij jullie zijn terwijl jullie nu samen met Mij de doornige weg naar Calvarië bewandelen, zodat voor alle zielen de redding nogmaals bewerkstelligd kan worden.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie