Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden

Ontvangen op zondag 1 juli 2012

15.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verplettert de zonde Mij op dit ogenblik en hoe lijd Ik onder de kwelling van de afwijzing.

Mijn hoofd wordt gekneusd – zoals door de doornen van Mijn kroon – net als het Hoofd van Mijn Kerk, Mijn Heilige Plaatsvervanger op aarde, lijdt onder de pijn van de vervolging die hij ondergaat door de handen van zijn vijanden.

Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn één. De kruisiging wordt voorbereid.

De leerstellingen van Mijn Kerk zullen weldra aan diggelen gegooid worden, net zoals Mijn onderrichtingen op aarde afgekraakt werden door de farizeeën en diegenen die dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter kenden dan Ik.

Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Jullie moeten er altijd aan denken dat er geen andere Leer bestaat dan degene die door Mij verkondigd werd tijdens Mijn tijd op aarde.

Al wat de waarheid is, zal nooit veranderd worden want als dat gebeurt, zullen jullie verplicht zijn een leugen te slikken.

Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen, die Mijn woord op dit moment blijven afwijzen, jou – of Mijn volgelingen – ervan afhouden om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te behouden.

Want zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt, moeten jullie je verenigen en ervoor zorgen dat de evangeliën verspreid worden tot aan de uiteinden der aarde.

De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden. Zelfs de toegang tot deze zal bemoeilijkt worden.

Mijn gewijde dienaren die Mij liefhebben, moeten nu met de voorbereidingen beginnen. Zeer spoedig zal jullie verboden worden om Gods kinderen dergelijke gaven aan te bieden.

De voorbereidingstijd heeft een aanvang genomen.

Sta Mij toe jullie te onderrichten, jullie te leiden en jullie te helpen om Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs te brengen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie