Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel

Ontvangen op zaterdag 11 augustus 2012

20.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, de regens die overal ter wereld zullen neervallen, staan voor de stortvloed van tranen die uit Mijn ogen rollen omdat Ik Gods kinderen zo ver van het pad naar eeuwig redding zie afdwalen.

De komende regens, overstromingen en vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel.

De tranendalen zullen overal opduiken en het zal toegeschreven worden aan een klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Maar dat is niet zo!

Zoveel mensen in de wereld geloven niet in God. Zij vereren Mij, Zijn geliefde Zoon, niet. In plaats daarvan worden zij verteerd door een obsessieve passie voor valse goden.

Wat bedoel Ik hiermee?

Deze mensen creëren helden en idolen in de wereld van de TV, mode, muziek en sport.

Zij verheffen hen dan tot menselijke afgoden en huldigen hen.

Vervolgens verafgoden zij hen op manieren waardoor zij niet enkel zichzelf beschadigen, maar ook de persoon die zij verheven hebben.

Zij geloven dat deze idolen heilig zijn en doen alles wat zij kunnen om hun levensstijl, hun manier van kleden, hun persoonlijkheid en zelfs hun fysieke uiterlijk te kopiëren.

Dat komt neer op heidendom.

Dit alles werd voorzegd, Mijn dochter.

De wereld zal valse goden verafgoden.

Deze mensen zijn vol liefde voor hun lichaam, voor zichzelf en vertonen in hun versteende hart weinig mildheid en liefde voor hun naaste.

Hun hart is van steen geworden.

Zij houden niet van God. In plaats daarvan zijn zij in de ban van Satan geraakt die deze overtuigingen en gedachten in hun geest aangebracht heeft.

Er is geen eerbied voor het menselijk lichaam.

Het lichaam is door God geschapen en is, als zodanig, bestemd als tempel waarin Gods tegenwoordigheid verblijf zou moeten houden.

Wanneer Satan de mensheid bekoort, richt hij zich vooral op het lichaam en de genoegens die dat lichaam door de zintuigen nastreeft.

Dat is de reden waarom de mens nu in die mate van zijn eigen lichaam houdt en het op een voetstuk plaatst.

Nooit tevreden met de manier waarop het lichaam door God gemaakt werd, tracht hij voortdurend het menselijk lichaam bij te werken, te veranderen en te verbeteren om het aan zijn interpretatie van volmaaktheid aan te passen.

De manier waarop vooral vrouwen hun lichaam veranderen en het op onzedelijke wijze aan de wereld etaleren, doet Mij walgen.

Deze vrouwen, die bij het ontbloten van hun lichaam geen schaamte kennen, begaan een zonde maar zij beseffen dat misschien niet. Zij denken dat het aanvaardbaar is om het lichaam, waarmee zij geboren werden, te misbruiken en zij lopen met zichzelf te koop op een manier die de oorzaak van zonde kan zijn.

Hun eigenliefde is één van de grootste zonden van hoogmoed. Bovendien overtuigen zij jonge meisjes ervan dat het aanvaardbaar is om hun lichaam op deze manier in het openbaar te etaleren.

Met zoveel zonden van het vlees wordt gepronkt en worden als aanvaardbaar beschouwd in de wereld.

Nochtans zijn zij na de dood allemaal strafbaar. Want de zonde wordt niet alleen bedreven maar wordt ook voorgesteld als iets goeds.

Overspel is tegenwoordig aanvaardbaar en wordt toegejuicht.

Moord schokt niet langer en er is geen eerbied meer voor het menselijk leven.

De seksuele immoraliteit viert hoogtij en wordt gerechtvaardigd.

De dagen van een dergelijk zondig gedrag lopen ten einde.

Tot de mensheid aanvaardt dat zonde altijd zonde zal zijn, verbeurt zij het recht om de poorten van het Paradijs binnen te gaan.

Voor elke zonde waaraan jullie schuldig zijn, zal het deel van het lichaam, dat gebruikt werd bij het plegen van de zonde, verbrand en gezuiverd worden in het vagevuur.

Als jullie in doodzonde verkeren, zullen jullie voor eeuwig de pijn van het vuur voelen razen door dat deel van jullie lichaam, dat gebruikt werd om de zonde te bedrijven. Er zal aan deze kwelling geen einde komen.

Waarom, waarom luisteren zij niet naar hun hart? Zoveel mensen weten dat wat zij doen verkeerd is, maar gaan desondanks door met zondigen omdat het in de ogen van de wereld aanvaardbaar is.

De entertainment- en media-industrie hebben een bedrieglijke aanvaarding van dergelijk gedrag gecreëerd zodat veel onschuldige zielen door leugens verdorven werden.

Alleen de waarheid kan hen nu nog redden. Er wordt hen het Boek der Waarheid gegeven, maar zullen zij luisteren? Satan en zijn gevallen engelen zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij dat niet zullen doen.

Pas wanneer de kastijdingen vanuit de Hemel neergestort zijn, zullen zij hun lege, nutteloze en walgelijke gewoontes moeten afleggen. Want zij zullen te druk bezig zijn met het proberen te overleven en met brood in hun mond te steken.

Het zal jammer genoeg enkel door dergelijke kastijdingen zijn, dat de mensheid op deze aarde gezuiverd kan worden.

Doordat hen het geschenk van zuivering gegeven wordt terwijl zij nog leven, wordt hun een kans geboden om de vuurpoel te ontlopen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie