Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden

Ontvangen op zondag 4 maart 2012

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, het moment voor de opening van de zegels, dat ertoe zal leiden dat jij het zevende zegel opent, is bijna daar.

Door jullie gebeden wordt veel ontreddering afgewend.

Jullie, Mijn volgelingen, aanvaarden Mijn kruis en jullie zullen jullie verenigen met het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder terwijl jullie oprukken naar Mijn glorieus Koninkrijk.

Zoals de onwaarheden en ontaarding van de wereld escaleren, zo zal ook het geloof, van diegenen die Mijn strijdmacht leiden, sterker worden.

De Kerken zullen vervolgd worden, met name de Katholieke Kerk en het Huis van Israël.

Velen zullen tevreden zijn. Deze twee godsdiensten zullen gekweld worden en alles zal in het werk gesteld worden, zowel van buitenaf als van binnenuit, om van beide elk spoor uit te wissen.

Er zal over de hele wereld grote vreugde heersen zodra zij gevallen zijn.

Velen zullen hen als vernietigd beschouwen. Dus zullen de mensen hun stoffelijke overschot negeren.

Maar dat zou dom zijn. Want zij zullen weer oprijzen om de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde te vormen zodra de poorten van Mijn Paradijs geopend worden.

Niemand kan noch zal Mijn uitverkoren mensen op aarde uitroeien.

Zij kunnen wel pijn, marteling, dood veroorzaken en de bijzondere gebouwen en tempels, door hen ingericht om Mijn Vader te vereren, slopen.

Maar dan zullen zij opstaan en hun rechtmatige tronen terugeisen waarop zij met Mij zullen heersen in het Paradijs.

Verwerp God nooit!

Verwerp nooit Zijn Kerken!

Want als jullie dat doen, zullen jullie het pad van bedrog naar de eeuwige verdoemenis volgen.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

zaterdag 31 maart 2012

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

Boodschap: Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

vrijdag 30 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

vrijdag 30 maart 2012

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Boodschap: Jezus onthult details over Zijn kruisiging

donderdag 29 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

dinsdag 27 maart 2012

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Boodschap: Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

zondag 25 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Boodschap: Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

zaterdag 24 maart 2012

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

donderdag 22 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Boodschap: Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

woensdag 21 maart 2012

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

dinsdag 20 maart 2012

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie