Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden

Ontvangen op dinsdag 17 juli 2012

16.00 u

Mijn dochter, jouw missie moet al Gods kinderen omhelzen. Ik hunker in het bijzonder naar de zielen van de jeugd en van diegenen die toelaten dat het menselijk verstand hun oren afsluit voor de waarheid van Mijn bestaan.

De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden.

Zij werden door hun ouders, waarvan er velen niet in God geloven, naar een afgrond van duisternis geleid.

Het licht dat zij nastreven is datgene wat hun bijgebracht wordt door het bedrieglijke licht van alles wat blinkt. Zij worden verleid door muziek, kleding en vermakelijkheden, allemaal ontworpen om de zintuigen te prikkelen.

Zij kennen Mij niet. Velen hebben nog nooit van Mij gehoord of van de hoop die Ik vertegenwoordig in hun zoektocht naar toekomstig geluk.

Lucifer, de gevallen engel uit Mijn Vader hogere hiërarchie van Serafijnen, was een getalenteerde musicus.

In de hedendaagse wereld verleidt hij – als Satan – Mijn jonge, tere zielen door middel van muziek.

Muziek is zijn vernietigingswapen en hij maakt gebruik van elk genre om kleine, onschuldige zielen in zijn bedrieglijk web te trekken.

Muziek is een grote gave van God. Deze wordt tevens gebruikt om de goddeloze trouw aan de Boze te maskeren door middel van songteksten die het beest huldigen. Zeer weinig jonge zielen beseffen de macht van muziek of zien in wanneer deze op de verkeerde manier gebruikt wordt.

A.u.b. Ik verzoek jullie dringend om Mij te helpen hun kleine ziel te redden.

Breng hen naar Mij! Dwing hen nooit! Wijd in plaats daarvan de jonge kinderen aan Mij toe door dit gebed:

Kruistochtgebed (67) ‘Houd mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens’

A.u.b. lieve Jezus, ik vraag U om mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens te houden.
Ik wijd deze kinderen (noem hen) toe aan Uw Heilig Hart
en ik vraag dat U, door de mantel van Uw Kostbaar Bloed, hun ziel wilt verlichten
en hen veilig in Uw liefdevolle armen wilt nemen
zodat zij voor alle kwaad behoed kunnen worden.
Ik vraag dat U, tijdens de Verlichting van het Geweten, hun hart opent
en hun ziel overspoelt met de Heilige Geest
 opdat zij van alle ongerechtigheid gezuiverd worden.
Amen.

Gebed voor atheïsten tijdens de Waarschuwing

Diegenen onder jullie die zeggen dat jullie atheïsten zijn, luister nu naar Mijn belofte. Ik houd van jullie en Ik zal Mijn strijd, om jullie te behoeden voor de klauwen van de Bedrieger – Satan – die jullie blind maakt voor de waarheid, nooit opgeven.

Als het zover is en jullie tijdens de Waarschuwing jullie zonden voor jullie ogen zien, zeg dan deze woorden:

Jezus, toon mij de waarheid en behoed mij voor het kwaad.
Ik heb oprecht spijt over mijn zonden en vraag U mij nu aan te nemen en mij het licht van Uw barmhartigheid te tonen. Amen.

Jullie zullen nooit meer verward zijn als jullie dit gebed opzeggen. Er zal een last van jullie hart genomen worden en jullie zullen waarlijk in vrede verkeren.

Herinner jullie deze woorden wanneer de dag aanbreekt!

Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie vasthouden en jullie zullen Mijn liefde door jullie lichaam voelen stromen en vervolgens zullen jullie het bewijs krijgen waarnaar jullie verlangd hebben.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie