Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist bekokstoofd

Ontvangen op donderdag 6 oktober 2011

22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, bid intens want de Antichrist staat klaar om uit zijn schuilhol te springen, en hij zal zich op de wereld werpen om Mijn kinderen te verslinden.

Zijn sluw plan zal verborgen worden achter een knappe, charmante en welbespraakte buitenkant, maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen ze duisternis zien omdat hij geen ziel heeft. Hij werd niet door de hand van Mijn Vader geschapen.

Bid nu, Mijn kinderen, ieder van jullie, om te beletten dat hij al diegenen vernietigt, die hij vanuit de ene-wereldorde beheerst.

Gebed kan veel van zijn voorgenomen walgelijke plannen inperken. Jammer genoeg zullen velen door hem om de tuin geleid worden. Nooit eerder heb Ik bij Mijn kinderen op zoveel gebed aangedrongen omdat zonder jullie gebeden de intriges die hij aan het orkestreren is, zoals voorzegd in het Boek der Openbaring, uitgevoerd zullen worden.

Zijn aanwezigheid is in de hele wereld voelbaar, maar zijn handelwijze wordt aan het zicht onttrokken. Hij is als een steen die, wanneer deze in het water geworpen wordt, rimpels teweegbrengt die zich mijlenver kunnen verplaatsen. Hij wil jullie verderven omdat jullie Mijn kinderen zijn.

Mijn kinderen die elk van zijn bewegingen op een slaafse manier navolgen, zijn verblind. De heimelijke gruweldaden die door deze mensen gepleegd worden, veroorzaken enorm veel verdriet in de Hemel.

Kinderen, Ik moet jullie vragen om tot de Heilige Aartsengel Michaël te bidden om Satan in deze turbulente tijden te berispen. De Antichrist gaat snel te werk, en zijn invloed versnelt het wereldwijde complot om jullie munteenheden overal één te maken.

De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist opzettelijk bekokstoofd zodat wanneer jullie landen hulp nodig hadden, hij en zijn verdorven slaafse volgelingen zouden opstaan om jullie landen te redden.

Ontwaak, jullie allen, en zie wat er zich werkelijk voor jullie ogen aan het afspelen is. Hij wacht om toe te slaan, maar jullie gebeden kunnen zijn acties inperken en hem bruusk een halt toeroepen. Zijn smerige handen staan te wachten om jullie in een omstrengeling vast te grijpen, waarvan jullie het moeilijk zullen vinden om jullie daaruit los te maken.

Denk eraan, kinderen, dat de resterende tijd op aarde van Satan kort is. De Antichrist werd gestuurd om zielen van Mijn Vader te stelen. Deze zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen. De belofte van de Antichrist van een eeuwigdurend universum is onzin. Veel zielen worden nu door deze nieuwe en sinistere leer verleid. Ik kijk toe terwijl zij in dit bedrieglijk hol van duisternis vallen en ween bittere tranen. Want zodra deze zielen dit pad van bedrog volgen, worden zij bezoedeld. Hun houding tegenover anderen, waaronder hun familie, verandert aangezien hun hart koud wordt.

De macht van Satan is sterk, maar God de Vader zal tussenbeide komen en zijn volgelingen op deze aarde zeer streng straffen. De Waarschuwing is hun laatste kans om de Antichrist de rug toe te keren.

Bid dat Mijn licht tijdens de Waarschuwing iedere ziel zal doordringen zodat met name de verdwaalde zielen uit deze verschrikkelijke duisternis gered kunnen worden.

Jullie geliefde Jezus Christus

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie