Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus

Ontvangen op zondag 12 augustus 2012

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou onderricht om de mensheid voor te bereiden op de redding die hen rechtmatig toebehoort, de Boze ook zielen voorbereidt.

Hij leidt valse profeten op om Gods kinderen te misleiden waardoor zij de Antichrist als hun Jezus zullen erkennen.

Deze verdorvenheid is voor jou moeilijk te begrijpen maar met de gave die Ik jou geschonken heb, om de zielen te doorgronden, zal je ogenblikkelijk weten wie deze valse profeten zijn.

Zij zullen het altijd op jou gemunt hebben, Mijn dochter, op de meest slinkse manieren want jij zult hun vijand nummer één zijn. Hun leugens, verwoord in iets wat op de heilige woorden van God zal lijken, verbergen echter de grootste leugen van al.

Zij zullen verklaren dat de Valse Profeet de ware Paus zal zijn.

Zij zullen verklaren, aanvankelijk subtiel, dat de Antichrist Christus Koning zal zijn.

Wanneer zij arme zielen overhalen dat hun boodschappen van God afkomstig zijn, zullen dergelijke zielen niets in de gaten hebben.

Ik moet al Gods kinderen waarschuwen. Ik zal de tweede keer nooit in levenden lijve komen.

Ik zal niet als leider optreden in de wereld. Noch zal Ik deze keer mirakelen verrichten, buiten het mirakel van de Waarschuwing en het mirakel in de lucht, dat enige tijd nadat de Waarschuwing plaatsvond, gezien zal worden.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij, Jezus Christus, is. Deze gruwel werd voorzegd.

Wie te moeten geloven is niet eenvoudig om weten, kinderen, want velen zullen in Mijn naam komen. Maar weet dit:

De Boze zal jullie, via zijn valse profeten, nooit zeggen om te bidden tot de Heilige Geest of om het Sacrament van de Eucharistie te ontvangen.

Hij zal nooit toegeven dat Ik, Jezus de Mensenzoon, als de Messias kwam, in levenden lijve,  om de mensen te bevrijden van de zonde.

Hij zal jullie nooit vragen of aanmoedigen om de Heilige Rozenkrans te bidden of om trouw te betonen aan Mijn geliefde Moeder.

Wees op jullie hoede! Blijf waakzaam en volg enkel Mijn instructies op!

De Boze probeert onder Mijn volgelingen een leger te vormen. Hoewel zijn ander leger op aarde goed ingeburgerd is, richt hij zich nu op diegenen die in Mij, jullie Jezus, geloven omdat hij zijn verdorven daden wil verbergen achter heilige mensen.

Hij zal hun liefde voor Mij als schild gebruiken om de leugens, die hij van plan is aan de wereld op te dringen, te verbergen.

Vertrouw op Mijn woorden en wijk niet af van de waarheid zoals die op dit moment door deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen, aan de wereld gegeven wordt.

Jullie Jezus

Boodschap: Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

vrijdag 31 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

donderdag 30 augustus 2012

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Boodschap: Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 29 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Boodschap: Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

dinsdag 28 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Boodschap: Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

maandag 27 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Boodschap: Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

zondag 26 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Boodschap: Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

zaterdag 25 augustus 2012

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Boodschap: Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

vrijdag 24 augustus 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

donderdag 23 augustus 2012

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Boodschap: Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

donderdag 23 augustus 2012

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie