Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle geloofsgemeenschappen

Ontvangen op dinsdag 11 oktober 2011

15.30 u

Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse volk. Mijn boodschap aan hen is deze. Jullie, Mijn dierbare kinderen, lijden enorm in deze tijd. Jullie ondergaan een zuivering die nodig is om jullie zielen te louteren.

De hoofdzonden die me kwellen in Amerika zijn de zonden van abortus en immoraliteit van het vlees. Veel van Mijn kinderen zijn aangetast door de Bedrieger die, verscholen achter gesloten deuren, jullie monetaire en politieke systemen beheerst. Zo velen onder jullie zijn zich niet bewust van dit feit. Ik verzoek jullie nu dringend om te bidden voor de noodzakelijke opheffing van hun sluwe plannen om jullie land te vernietigen.

Het gebed, Mijn kinderen, zal de kastijding, die Mijn Vader in de wereld zal ontketenen tegen de zonde van abortus, helpen verzachten. Bid, bid en verenig jullie om Mijn Vader te huldigen. Want door alle religies samen te brengen die God de Vader, Schepper van de wereld vereren, kunnen jullie je land helpen.

Jullie moeten bidden om vergeving en erop vertrouwen dat jullie gebeden beantwoord zullen worden overeenkomstig het goddelijke tijdschema van Mijn Vader.

Omhels jullie broeders en zusters uit alle religieuze geloofsgemeenschappen die in God geloven en bid eensgezind om de zonden van jullie land af te lossen. Mijn kinderen, jullie land is zo uitgestrekt waardoor het belangrijk is dat Ik zo veel mogelijk zielen kan redden. Ik kan dit slechts doen door de bekering die zal plaatsvinden tijdens de Waarschuwing en door jullie gebeden en toewijding.

Wend jullie nu allemaal tot Mij! Maak geen onderscheid tussen elkaars religies, vertrouw gewoon op God de Vader en Hij zal jullie gebeden verhoren.

Mijn dierbare kinderen, jullie zijn de weg kwijt. Er werd jullie zoveel verwarring getoond en aangeboden met verdraaide waarheden over het bestaan van God de Vader. Jullie gebruiken religie als een façade om venijn te spuien op diegenen die betreurenswaardiger zijn dan jullie. Het wordt tijd om de waarheid te aanvaarden: dat het enkel door de naastenliefde zal zijn dat jullie als volk terug kunnen keren in de armen van jullie Schepper, God de Vader.

Ik bemin jullie met een erbarmen dat Mijn hele wezen verscheurt. Ik span Mij in om jullie te redden zodat jullie overgebracht kunnen worden naar het nieuwe en wonderlijke tijdperk van de vrede dat jullie op deze aarde te wachten staat. Om dit Nieuwe Paradijs binnen te treden, moet jullie ziel vrij zijn van zonde.

Bid voor de genaden om vergeving te vragen voor jullie eigen zonden en voor de zonden gepleegd door jullie overheden.

Ik laat jullie in vrede en liefde.

Jullie geliefde Redder, Jezus Christus 

Boodschap: Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

maandag 31 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Boodschap: H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

zaterdag 29 oktober 2011

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Boodschap: De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

vrijdag 28 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Boodschap: Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

donderdag 27 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Boodschap: Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

woensdag 26 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

Boodschap: Wacht nu op onze glorieuze reünie

woensdag 26 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Boodschap: God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

dinsdag 25 oktober 2011

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Boodschap: Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

maandag 24 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Boodschap: Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

zondag 23 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

Boodschap: De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

vrijdag 21 oktober 2011

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie