Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten

Ontvangen op maandag 9 juli 2012

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil nu al Mijn volgelingen op de Waarschuwing voorbereiden op een manier die niet alleen hen, maar ook al hun dierbaren, zal helpen.

Het volstaat niet om uit angst tot inkeer te komen. Ook boetvaardigheid is vereist.

Jullie allen, Mijn volgelingen, luister nu naar Mijn instructies om jullie ziel voor te bereiden op de Waarschuwing.

Jullie moeten beginnen met na te denken over al de wandaden waaraan jullie je, tegenover jezelf en jullie naasten, schuldig gemaakt hebben.

Voor de Katholieken onder jullie: jullie moeten het Sacrament van de Biecht om de twee weken ontvangen als jullie in staat van genade wensen te blijven.

Op deze manier zal jullie pijn mild zijn tijdens de Waarschuwing en zullen jullie de kracht bezitten om jullie broeders en zusters te helpen, die zullen lijden onder een verschrikkelijke pijn en onder schuldgevoelens terwijl zij, door de verlichting van hun geweten, proberen in het reine te komen.

Voor diegenen onder jullie die Christen zijn of andere geloofsovertuigingen hebben en die in deze boodschappen geloven: jullie moeten het gebed bidden dat jullie door de Kruistocht van gebed geschonken werd (24): ‘Volle aflaat voor absolutie’.

Jullie moeten dit gebed bidden gedurende zeven achtereenvolgende dag en dan zal Ik, jullie Jezus, jullie aflaat verlenen.

O mijn Jezus, U bent het licht van de wereld
U bent de vlam die alle zielen raakt
Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen
Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig
Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U bezitten
Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen
Vervul ons met de Heilige Geest zodat we kunnen oprukken en leid Uw strijdmacht
om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen en onze broeders en zusters voor te bereiden op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde
Wij vereren U
Wij loven U
Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als een geschenk voor U om zielen te redden
Wij houden van U, Jezus
Ontferm U over al Uw kinderen, waar ze ook zijn.
AMEN

Ik laat jullie nu ook een bijzonder gebed na om te bidden voor die arme zielen die tijdens de Waarschuwing van de schok kunnen sterven en die misschien in doodzonde verkeren.

Kruistochtgebed (65) ‘Voor diegenen in doodzonde’

O lieve Jezus, Redder van de mensheid,
door Uw Goddelijke Barmhartigheid smeek ik om goedertierenheid voor al die arme zielen in zonde,
die tijdens de Waarschuwing misschien van deze aarde weggenomen worden.
Vergeef hen hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw lijden
smeek ik U om mij deze bijzondere gunst van verzoening voor hun zonden te verlenen.
Ik bied U mijzelf aan naar geest, lichaam en ziel als boete
om hun ziel te behouden en om hen het eeuwig leven te bezorgen.
Amen.

Mijn volgelingen, de Waarschuwing zal een grootse gebeurtenis van redding zijn waarbij Ik aan de wereld Mijn goddelijke barmhartigheid zal bewijzen.

Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten 

Het is nu kort dag en jullie moeten beginnen met de voorbereiding.

Vergeet Mijn instructies niet om voedsel, dat tien dagen goed blijft, kaarsen die gezegend zijn en heilige voorwerpen in huis te hebben!

Vertrouw op Mij en verheug jullie omdat veel zielen gered zullen worden.

Ik zal geen datum bekendmaken maar jullie weten wat gedaan moet worden.

Wanneer jullie zonden aan het licht gebracht worden, moeten jullie Mij vragen om jullie te vergeven en moeten jullie buigen in nederige dankzegging voor dit goddelijk geschenk dat jullie paspoort is naar het eeuwig leven in het Nieuw Paradijs op aarde.

Denk er aan dat er niet één zonde is, hoe ernstig ook, die niet vergeven kan worden zodra er oprecht berouw getoond wordt.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

dinsdag 31 juli 2012

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Boodschap: Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

dinsdag 31 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

Boodschap: Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

maandag 30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Boodschap: Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

zondag 29 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Boodschap: Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

vrijdag 27 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Boodschap: Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

donderdag 26 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Boodschap: Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

woensdag 25 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

Boodschap: De profetieƫn, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

dinsdag 24 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

Boodschap: H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

maandag 23 juli 2012

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Boodschap: Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

zondag 22 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie