Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen!

Ontvangen op woensdag 2 januari 2013

20.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat hun gebeden zullen helpen om een groot deel van wat voorzegd werd, te milderen.

Het gebed is zo machtig dat, als er voldoende gebeden - die Ik door de kruistochtgebeden aan de wereld schenk - opgezegd worden, een groot deel van de zware beproeving beperkt kan worden.

Ik moet ook wijzen op de macht van vergeving. Wanneer jullie in Mijn naam vervolgd worden, moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Wanneer jullie vanuit het hart voor hen bidden, zal Ik hen met jullie liefde bedekken. Wanneer jullie voor jullie vijanden bidden, houden jullie Satans missie – om zielen van Mij af te nemen – op.

Mijn dochter, Ik moet jou, en Mijn volgelingen, nu opdragen kalm te blijven, ondanks het vele verzet tegen deze boodschappen. Jullie mogen het woord van God nooit vrezen, zelfs wanneer het jullie vanuit de buitenwereld veel pijn bezorgt.

Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk te betreden. Voor elk van jullie, die oprecht van Mij houden, zullen er één tot twee keer meer mensen in de verleiding komen om jullie van jullie trouw aan Mij af te houden. Dat is al het geval sinds Mijn kruisdood. Het zal zo blijven tot Mijn Tweede Komst.

Mijn leerlingen zullen die zielen aantrekken die naar Mij op zoek zijn. Mijn leerlingen zullen deze zielen dan in de armen sluiten zodat Mijn volgelingen zullen aanzwellen om, in vereniging met Mij, één te worden. Het zal nooit zonder lijden zijn, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk.

Wanneer zij jullie beschuldigingen toewerpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar Calvarië. Denk, bij elke seconde dat jullie in Mijn naam bespotting ondergaan, aan Mijn stilzwijgen en aan de waardigheid van Mij gewoon te richten op Mijn enig doel, zielen te redden.

Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars beledigingen uitschreeuwen! Laat hen jullie voor dwaas uitmaken! Laat hen Mijn boodschappen als ketterij uitroepen! Want wanneer jullie dat doen, zullen hun boze tongen geen macht over jullie hebben.

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen! En wanneer jullie hen vergeven, zullen jullie de macht vernietigen die Satan over hen heeft.

Dat is het geheim van nederigheid.

Jullie Jezus

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie