Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

Ontvangen op woensdag 23 mei 2012

15.38 u

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Mijn heilig woord op aarde wordt eindelijk gehoord en veel zielen zijn klaar om de grootste sprong in het diepe te maken, om de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, te omhelzen.

Zij hebben er geen idee van dat het nochtans een eenvoudig iets is om het Nieuw Paradijs, Het Nieuw Tijdperk van Vrede, binnen te gaan.

Richt de blik omhoog en aanvaard dat je in de eerste plaats een kind van Mij bent.

Erken dat Ik ieder van jullie geschapen heb, niet één van jullie is een toevalligheid, en dat jullie Mijn kinderen zijn. Mijn familie. Mijn dierbaren.

De tederheid van Mijn Hart is vol liefde voor ieder van jullie.

Velen denken dat Mijn macht Mij trots maakt omdat ‘Ik Ben’, de Alfa en de Omega, het begin en het einde.

Dat kan natuurlijk nooit zo zijn.

Hoe kan de oprechte liefde van een ouder voor een kind vertroebeld worden door trots?

Ik lijd voor ieder van jullie. Ik huil om diegenen die voor Mij verloren zijn. Ik zal alle macht aanwenden om Mijn verdwaalde kinderen terug naar Mijn familie, Mijn Koninkrijk te brengen.

Stel jullie een ouder voor die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik voel is niet om Mij, hun Vader, maar om hen en om de kwelling die zij zullen ondergaan als Ik hen niet kan redden.

Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus.

Waarom doe Ik dat? Waarom laat Ik lijden toe? Het komt door de zonde.

Zondaars die niet vrijwillig tot Mij komen, kunnen enkel gered worden door het lijden van anderen.

Diegenen die in dit leven lijden, zullen in het volgend leven beloond worden met Mijn geschenken.

Hulp die vrijelijk wordt aangeboden door deze kinderen, die van Mij houden, is een krachtig wapen tegen de aan Satan verleende macht.

Diegenen die naast Mijn Zoon strijden om de zielen van anderen te redden, kunnen de hele mensheid redden.

Satan heeft macht, maar slechts deze die hem gegeven werd - een macht die niet teruggenomen kan worden tot de Dag van het Oordeel.

Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die deze dingen toelaten. Maar vertrouw op Mij wanneer Ik dit bekendmaak.

Satan zal de ziel wegkapen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in de goedheid waarmee Ik voor Mijn kinderen zorg.

Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door te lijden, offers brengen om hun broeders en zusters ervoor te behoeden dat zij naar de hel gaan.

Hij wordt vleugellam gemaakt wanneer Mijn kinderen er voor bidden dat deze zondaars gered worden.

Gebed is de wapenrusting van Mijn kinderen die Mij willen helpen om de hele mensheid te redden.

Kom bij elkaar, Mijn kinderen, samen met Mijn Zoon en help Mij om Mijn familie eindelijk te verenigen.

Help Mij om jullie allemaal naar het nieuw, prachtig Tijdperk van Vrede te brengen.

Pas dan kan Mijn Wil geschieden op aarde zoals in de Hemel.

Ga kinderen. Verenig jullie in gebed!

Werk samen met Mij, jullie Vader, om te helpen Mijn familie te redden.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken

zondag 20 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Gods kinderen dat Mijn profeten in de wereld van vandaag, net zoals deze in het begin, afgewezen zullen worden.

Boodschap: De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem

vrijdag 18 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, weet nu dat de verspreiding van Mijn Heilige Geest op het punt staat hoogtij te vieren.

Boodschap: God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn

vrijdag 18 mei 2012

Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen die bang zijn voor de toekomst.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes

donderdag 17 mei 2012

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.

Boodschap: Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

woensdag 16 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.
 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.

woensdag 16 mei 2012

Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon alsjeblieft.

Boodschap: Het tweede zegel: Wereldoorlog III

woensdag 16 mei 2012

Mijn dierbaarste geliefde, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Boodschap: Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’

maandag 14 mei 2012

Mijn liefste beminde dochter, jouw geschenk aan Mij wordt aanvaard en het zal als gevolg daarvan nog eens 5 miljoen zielen redden.

Boodschap: Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken

zondag 13 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om angst aan te jagen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de naam van God voorgehouden wordt

zaterdag 12 mei 2012

Mijn kind, aangezien het gebrul van Satan en zijn demonen luider wordt en de toonhoogte van hun geschreeuw in de Hemel gehoord wordt, moet Ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie