Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Tempel van God zal onherkenbaar geschonden worden

Ontvangen op dinsdag 1 januari 2013

19.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is aangebroken en de veranderingen hebben een aanvang genomen als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen nu escaleren en velen zullen sterven door toedoen van de verdorven groepering. Zij, de verdorven groepering, gaat echter door de hand van Mijn Vader tegengehouden worden. Elk van hen wordt neergeveld omdat zij een groot gevaar vormen voor Gods kinderen.

Mijn plannen komen tot uiting en diegenen onder jullie, door Mij uitgekozen om de Restkerk te leiden, zullen over de hele wereld in allerijl basissen oprichten. Dat zullen die plaatsen zijn, waar jullie heen zullen gaan om Mij in alle rust te vereren wanneer jullie kerken jullie niet zullen verwelkomen op de manier dat het zou moeten zijn.

Jullie kerken zullen niet meer dan plaatsen van vermaak worden waar, in uitgebreide ceremonieën, heidense rituelen en muziek opgevoerd zullen worden. Deze evenementen zullen plaatsvinden om zogenaamd God te vereren. In plaats daarvan zullen zij zondige daden verafgoden en zij zullen verklaren dat deze in overeenstemming zijn met Mijn Leer.

Velen zullen zich weldra voordoen als de nieuwe dienaren van God. Velen zullen nooit in de Christelijke Kerk opgeleid zijn en zullen bijgevolg niet geschikt zijn om Gods kinderen de Heilige Sacramenten toe te dienen. Zij zullen bedriegers zijn. Zij zullen iedereen hun waarheid opleggen, waarvan zij zeggen dat het de leer van God voor de hedendaagse wereld is.  Hun leugens zullen overal ter wereld de oren van de mensen bereiken.

Velen zullen aangetrokken worden tot wat zij zullen beschouwen als een frisse, nieuwe benadering van Mijn Leer en de liefde van God. Alles zal een verschrikkelijke leugen zijn. Velen zullen verleid worden tot het aanvaarden van de nieuwe ene-wereldreligie.

Terwijl de valse kerk aangroeit en veel beroemdheden, de media en politieke leiders aantrekt, zal ook Mijn Restkerk aangroeien. Veel van Mijn gewijde dienaren zullen Mij ontrouw worden en zich aansluiten bij de nieuwe ene-wereldreligie, waar zij met open armen verwelkomd zullen worden.

Overal zullen deze bedriegers een vreselijk ongemak veroorzaken bij de Christenen als zij deze nieuwe, politiek goedgekeurde, culturele organisatie – die zich een kerk van God zal noemen – niet aanvaarden.

Hoewel de Christenen het voornaamste doelwit van haat zullen zijn, zal ook het Huis van Israël geviseerd worden en de Joden zullen tot zondebokken gemaakt worden in deze oorlog om zielen.

In de begindagen zal niets van wat jullie zien anders lijken aan de buitenkant. Al gauw zal er in Rome een rijkelijk en indrukwekkend gebouw te zien zijn dat een ontmoetingsplaats zal worden. Alle religies zullen hier vriendelijk ontvangen worden, tot zij gedwongen worden om de leugens te slikken die hen door de Nieuwe Wereldorde voorgehouden worden.

Na verloop van tijd zal het onaanvaardbaar geworden zijn dat bepaalde christelijke gebruiken in het openbaar plaatsvinden.

Dat zal het Sacrament van het Doopsel en de Heilige Communie omvatten. Deze worden in een moderne en seculiere wereld als onaanvaardbaar beschouwd en jullie zullen merken dat het onmogelijk geworden is om deze te ontvangen. Het Sacrament van het Huwelijk zal in een andere vorm ter beschikking staan. De enige manier om in dat stadium de ware Sacramenten te ontvangen, zal door de Restkerk zijn.

Mijn gewijde dienaren die in Mijn naam zullen lijden omdat zij zullen strijden om vast te houden aan de sacramenten en de Heilige Mis, weet dit: door jullie heilige geloften ligt jullie plicht bij Mij en jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te wijken van de waarheid. Er zal druk op jullie uitgeoefend worden om de weg van de Heer te verlaten. Jullie stem zal als een gefluister worden aangezien de vijand probeert om het ware woord van God te overstemmen.

Kom samen! Verenig jullie! Want zeer spoedig zal de Tempel van God onherkenbaar geschonden worden. Al wat jullie moeten doen, is Mij volgen en luisteren naar jullie hart en jullie geweten. Wees te allen tijde klaar voor deze komende moeilijke tocht! Jullie zullen al jullie moed, jullie kracht en jullie volharding nodig hebben.

Weet dat, aan het einde van jullie tocht, Ik aan het wachten zal zijn om jullie in Mijn armen te drukken en naar de veilige haven van Mijn Paradijs te voeren.

Jullie Jezus

 

Boodschap: De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

donderdag 31 januari 2013

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Boodschap: Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

woensdag 30 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Boodschap: Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

dinsdag 29 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Boodschap: Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

maandag 28 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

Boodschap: De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

zondag 27 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

Boodschap: God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

zaterdag 26 januari 2013

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Boodschap: Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Boodschap: Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

vrijdag 25 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

woensdag 23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Boodschap: Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

woensdag 23 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie