Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen

Ontvangen op woensdag 12 december 2012

23.54 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bedroeft het Mij om zoveel verdeeldheid te zien, die Mijn heilig woord, gegeven door deze boodschappen, veroorzaakt heeft.

Wanneer Mijn woord, gegeven aan zieners en ware profeten, aan de wereld bekend gemaakt wordt, ontlokt dat onmiddellijk kritiek. Waarom is dat? Het is omdat Ik het ben, jullie Jezus, wiens heilig woord altijd in twijfel getrokken en bekritiseerd zal worden voordat het door zondaars als ketterij gehekeld wordt.

Hoewel het menselijk denken belangrijk is in het kader van onderscheiding, speelt het bij het herkennen van Mijn woord een zeer kleine rol.

De liefde die Mijn woord opwekt in een ziel, die zonder kwaadwilligheid is en die zuiver en nederig is, zal noch kan ontkend worden. Het is door deze zielen dat Ik de gave verleen om Mij te kunnen herkennen. Deze zielen zullen, samen met de profeet die Ik uitkoos om Mijn woord mee te delen, Mijn lijdenskelk moeten aanvaarden.

Ik vraag jullie om jullie los te maken van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te wijden, want het is een zeer zware en eenzame weg wanneer jullie Mij volgen.

Wanneer jullie in Mijn naam uitgedaagd worden of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten belachelijk gemaakt worden en uitgeroepen als niet van God komend, zeg Ik jullie dit:

Vereer dergelijke aanvallen niet met een antwoord, van welke aard dan ook! Zwijg in jullie lijden!

De stem van God zal nu over de wereld heersen en laat niemand jullie weghalen van de waarheid, die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie, arme hulpeloze zondaars, naar Mijn heilige armen kan brengen om jullie gerust te stellen.

Ik breng jullie vrede. Twistgesprekken, kritiek en publiek vertoon van gezag, door diegenen die aan de ene kant Mijn woord verkondigen en aan de andere kant anderen in Mijn naam veroordelen, mogen niet geaccepteerd worden. Dit soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de geest van het kwaad.

Denk eraan dat het niet Mijn profeten zijn die jullie kwetsen. Het is Mij, die jullie beledigen.

Jullie maken je schuldig aan het verspillen van tijd en doen afbreuk aan het werk van de Heilige Geest. Er zal niet toegelaten worden dat jullie de ziel prijsgeven van diegenen die jullie in Mijn naam durven misleiden.

Jullie, die tegen Mij zondigen door te verhinderen dat het woord van God gehoord wordt in deze tijd, zullen verstoten worden. Mijn geduld is uitgeput. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen Mijn volgelingen, wier rol in het leiden van Mijn restleger van het allergrootste belang is, te misleiden. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.

Ik smeek jullie Mij te vragen om tot jullie te komen zodat Ik jullie troost kan schenken, want vergis jullie niet, jullie zijn verontruste zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.

Jullie arrogantie is kwetsend en beledigend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen ziel prijs te geven, door jullie ambitie om gezien te worden als intelligente en gezaghebbende woordvoerders van Mij, is weerzinwekkend in Mijn ogen.

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen. Jullie straf zal snel komen. Jullie tijd is beperkt. Jullie hebben maar een korte tijd om uit te maken welke meester jullie in werkelijkheid dienen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie