Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

Ontvangen op vrijdag 28 december 2012

6.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen.

Velen zeggen dat zij om de gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij tot de Heilige Geest gebeden hebben om het te ontvangen. Niet iedereen die erom vraagt, wordt het inzicht gegeven dat zij evenwel nodig hebben om deze kostbare gave te ontvangen. Toch zullen zij zeggen dat zij deze bezitten. Vervolgens beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn heilig woord hen een onbehaaglijk gevoel geeft. Zij beweren dat hun verontrusting moet betekenen dat Mijn heilige boodschappen van de geest van het kwaad komen.

Tot diegenen onder jullie die vol trots hun verdraaide interpretatie verkondigen als zou Mijn heilig woord – dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt – vals zijn, heb Ik dit te zeggen:

Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij te staan? Zonder jullie schild van trots dat jullie afschermt? Wanneer kwamen jullie op jullie knieën voor Mijn aanschijn, Mij oproepend om jullie waarlijk te leiden, zonder dat jullie eerst, al weigerend om te luisteren, jullie handen op jullie oren leggen? Weten jullie niet dat Ik jullie pas zal verlichten met de gave van onderscheiding wanneer jullie voor Mijn aangezicht verschijnen zonder enige vooropgestelde inzichten? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketenen van de intellectuele trots, die jullie blind maakt voor de waarheid van de geestelijke kennis, tot jullie ontdaan zijn van alle menselijke hoogmoed.

Tot diegenen onder jullie die jaren besteden aan het bestuderen van de Heilige Schrift en die zich als onderlegd beschouwen – en dus waardiger Mijn woord te definiëren: jullie moeten daarop terugkomen.

Kennis van Mijn Vaders Boek maakt jullie niets bekwamer dan de bedelaar in de straat, zonder onderwijs in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid. Kennis gebaseerd op jullie eigen menselijke interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop aankomt om het woord van God te begrijpen.

Diegenen onder jullie die zich beroemen op hun geleerde manieren om de Heilige Schrift te volgen, maken zich schuldig aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie trots jullie meer waard is dan liefde voor Mij, in zijn eenvoudigste vorm.

Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt uit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn, herkennen Mijn stem snel. Zielen die zich tegen Mijn woord verzetten en anderen aanzetten om Mij, zo op het oog, af te wijzen, worden beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie doen Mij walgen. Jullie verachtelijke stemmen, waarmee jullie vol trots jullie waardigheid, gebaseerd op jullie kennis van de Heilige Schrift, uitschreeuwen en te kennen geven, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn geduld is eindeloos, maar wat diegenen onder jullie betreft die voor Mij staan en Mijn plan van redding met opzet schaden: jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

Boodschap: Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie