Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

Ontvangen op donderdag 27 december 2012

18.20 u

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

De tijd van de veranderingen, zoals voorzegd, waarbij de aarde zal omkeren, de planeten zullen veranderen en de klimaten niet langer voorspelbaar zullen zijn, is daar.

Mijn grote macht wordt nu in de Hemel, net als op aarde, tentoongespreid terwijl Ik de strijd tegen Mijn vijanden leid. Satan en zijn demonen worden verslagen, maar zij zetten een angstaanjagende verdediging op. Terwijl zij Mijn kinderen proberen te kruisigen, slepen zij Mijn arme kinderen – van wie het hart vervuld is van politieke en wereldse ambities – met zich mee om hierin een rol te spelen.

De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Vanwege zijn blindheid voor de waarheid, die door Mij vastgelegd werd, gelooft de mens in leugens. Hij gelooft de leugens, die door de Boze uitgespuwd worden, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en genoegens.

Mijn kinderen moeten het glorieuze en schitterende Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt dit Licht gezien en jij weet hoe krachtig het is. Jij kent de macht van God en hoe deze jullie omhult. Kan jij je voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuw Paradijs onthuld wordt? Jij, Mijn dochter, hebt een glimp opgevangen van slechts een klein stukje van dit glorieuze en glanzende Licht.

Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen om jullie te bewaren en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.

Het Licht van de nieuwe dageraad – het Nieuw Tijdperk – zal langzaam maar zeker de wereld verlichten. Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden. Deze zal groter zijn en zal de oorzaak van veel verwondering zijn.

Dit is een teken van Mijn macht en Mijn majesteit. Het zal een wonder zijn en zal bewijzen dat de mens het geheim van de schepping niet volledig doorgrondt.

Enkel Ik, God, de Schepper van het heelal, voer het bevel over al wat is. Al wat zal zijn. Al wat kan zijn. Geen mens, geen wetenschapper, kan deze allerheiligste geheimen ontraadselen, want het is niet aan de mensen om deze op dit moment te begrijpen.

De wonderen van Mijn schepping, en de kracht van Mijn macht, zullen aan de wereld getoond worden. Laat geen mens de vergissing begaan te geloven dat Satan, en zijn verdorven volgelingen, alle macht bezitten om jullie de wonderen te bezorgen, die Ik voor elk schepsel geschapen heb. Ik heb beloofd de waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben die jullie ogen bedekken, kunnen wegvegen.

Wanneer de dag aanbreekt dat de waarheid eindelijk door jullie aanvaard wordt, zal Ik jullie de prachtigste schatten en genaden schenken, alsook een leven dat jullie je nooit zouden kunnen voorstellen omdat het jullie verbeelding te boven gaat.

Ik ben blij vandaag deze boodschap van hoop te kunnen meedelen. Ik hoop dat deze jullie veel vreugde en vrede bezorgt.

Mijn belofte om jullie naar jullie uiteindelijke erfdeel te brengen, gaat weldra werkelijkheid worden.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

Boodschap: Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie