Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

Ontvangen op maandag 24 december 2012

18.00 u

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Zoals elke andere moeder hield Ik hartstochtelijk van dit kindje. Maar er werd Mij door de Vader een bijkomende genade geschonken. Dat was de genade van bescherming. Vanaf het begin beschermde Ik Mijn Zoon op een manier die anders was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en dat Mij dus een zeer bijzondere verantwoordelijkheid gegeven werd, al had Ik geen idee van de omvang die deze verantwoordelijkheid met zich mee zou brengen.

Het was Mij niet gegeven om vroegtijdig te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden om het menselijk ras te behoeden voor het vuur van de hel, gedood zou worden. Dat deel van Mijn missie kwam als een vreselijke schok en Mijn pijn kan niet beschreven worden, zo intens was deze.

Ik leed door Mijn zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag de dag voel Ik Zijn pijn en verdriet om het ongeloof over het bestaan van Mijn Zoon in de huidige wereld. Als Moeder van de Verlossing is het Mijn verantwoordelijkheid om Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te bewaren.

Dit is de tijd van de zondvloed; dit keer voor een snelle en plotselinge verandering. Terwijl oorlogen zullen uitbreken en een grote oorlog uit de as oprijst, zal Gods plan in snelheid toenemen om Zijn aanwezigheid onder alle naties en alle rassen op te roepen.

Mijn kind, Ik smeek jullie om de allerheiligste Rozenkrans te bidden aangezien Ik vandaag ween. Mijn tranen, waarvan jij daarnet getuige geweest bent, zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen, die zeggen dat zij Jezus Christus als Redder aanvaarden en die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, die Hem het meest bedroeven.

De verspreiding van het atheïsme is als een angstaanjagende epidemie die zich over de aarde uitstrekt. God werd niet vergeten, integendeel, Zijn bestaan wordt opzettelijk genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn Kerken worden niet geëerd. Zijn gewijde dienaren zijn te bedeesd en niet moedig genoeg om Zijn heilig woord te verkondigen.

De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als naar de geest. De loutering heeft een aanvang genomen. De strijd zal tussen diegenen die de Boze volgen en Gods Restkerk gevoerd worden.

Diegenen, trouw aan Mijn Zoon, moeten steeds een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, zodat Ik jullie kan toewijden aan Mijn geliefde Zoon, om jullie de broodnodige genaden te verlenen. Jullie moeten als soldaat van Christus voorbereid worden. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt worden omdat jullie een taak als kruisvaarder hebben en jullie tegen grote wreedheid en onrechtvaardigheid zullen moeten oprukken.

Ga in vrede, kinderen, en houd jullie aan het dagelijks gebed terwijl de veranderingen een aanvang nemen, zodat de redding van de mensheid bewerkstelligd kan worden.

Alles zal geschieden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Er zal jullie, Mijn kinderen die Mij om hulp vragen, grote bescherming voor jullie naties verleend worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

zaterdag 22 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

Boodschap: Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie