Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

Ontvangen op zaterdag 22 december 2012

20.36 u

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Ik, Jezus Christus, Redder van de wereld, verwelkom jullie allemaal, Gods kinderen, in het Koninkrijk dat Mij door Mijn Vader beloofd werd.

Ik kwam in de wereld, gekend door slechts enkelen. Mijn geboorte veranderde de toekomst. Mijn belofte werd aangenomen door Mijn volgelingen. Zij wisten dat Ik terug zou komen, maar zij hadden geen enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn onderrichtingen, ook al waren velen onder hen geen geleerde mensen. Zij waren arm en leidden een eenvoudig leven. Toch waren zij diegenen die Mij verwelkomden.

Hetzelfde zal ook nu gelden, wanneer Ik jullie op Mijn Tweede Komst voorbereid. Het zullen die zielen zijn, met een eenvoudige liefde tot Mij, die hun hart zullen openen voor Mijn oproep. En het zullen diegenen onder jullie zijn, nederig van hart en zuiver van ziel, die Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals het dat was toen Ik de aarde bewandelde, dat Mijn woord gehoord en geloofd zal worden.

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen. Ik verlang dat jullie door dit kruistochtgebed Mijn zegen van bescherming aanvaarden om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn Nieuw Koninkrijk zal onthullen.

Kruistochtgebed (90) ‘Dankzegging voor Uw meest glorieuze Tweede Komst’

O mijn Jezus,
ik schenk U lof en dank voor Uw meest glorieuze Tweede Komst.
U, mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven
en mij te bevrijden van de zonde.
Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan
terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw grote Komst. Amen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

maandag 31 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Boodschap: Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

zondag 30 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Boodschap: Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

zaterdag 29 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Boodschap: Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

vrijdag 28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

Boodschap: God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

donderdag 27 december 2012

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Boodschap: Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

dinsdag 25 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

Boodschap: H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

maandag 24 december 2012

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Boodschap: Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

zondag 23 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Boodschap: Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

Boodschap: Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

vrijdag 21 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie