Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Naarmate het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt, nemen de aanvallen op hen toe

Ontvangen op dinsdag 6 september 2011

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lijd jij voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.

Mijn bescherming omgeeft je helemaal. Vrees niet! Zoals dit werk zielen blijft bekeren, zo zullen ook de aanvallen van Satan aanhouden. Aanvaard dat! Laat je er niet door storen! Sta boven de provocaties en houd je ogen te allen tijde op Mij gericht! Want wanneer je dat doet, zal niets anders ertoe doen.

Datzelfde lijden zal door al Mijn volgelingen gevoeld worden terwijl de Heilige Geest er onverminderd mee doorgaat om overal de ziel van al Mijn kinderen aan te trekken. Naarmate hun geloof in Mij sterker wordt, zullen ook de aanvallen op hen door anderen toenemen. Zij, Mijn volgelingen, zullen merken dat ze met disputen te maken krijgen, dat ze af te rekenen hebben met ongewone en beledigende opmerkingen en reacties, wat voor hen moeilijk om mee om te gaan zal zijn. Vertel hun a.u.b. dat ze dit nu kunnen verwachten aangezien het moment van de Waarschuwing nadert.

Satan en zijn demonen, onzichtbaar voor het blote menselijke oog, trachten de liefde in de ziel van Mijn kinderen te vernietigen. Hij boezemt wantrouwen ten opzicht van elkaar in. Hij veroorzaakt disputen en zaait twijfel. Hij is vol haat voor de mensheid. Hij zal oorlog veroorzaken tussen landen, landgenoten en wrijving binnen families. Dit zijn allemaal favoriete tactieken van hem en zijn altijd een teken van zijn slinkse werk.

Herken dit voor wat het is – Satan aan het werk! Bestrijd hem, kinderen, door sterk te zijn! Vraag Mijn geliefde Moeder om jullie te beschermen, want Zij is zijn grootste tegenstander! Satans macht zal verslappen als jullie Haar aanroepen om jullie te helpen.

Deze tijden vormen een uitdaging voor al Mijn volgelingen wijd en zijd. Door het werk van de Bedrieger zal vanuit allerlei hoeken – vrienden, familie en collega’s – er alles aan gedaan worden om jullie, Mijn kinderen, ertoe aan te zetten Mij de rug toe te keren.

Stop hem zoals Ik jullie gezegd heb! Gebed en devotie tot het Onbevlekt Hart van Mijn gezegende Moeder zullen jullie wapenrusting zijn.

Wees nu sterk! Ik houd van jullie allemaal.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus 

Boodschap: Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

vrijdag 30 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Boodschap: God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

donderdag 29 september 2011

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Boodschap: De nasleep van de Waarschuwing

donderdag 29 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

Boodschap: Inzicht in Mijn kruisiging

maandag 26 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Boodschap: Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

zondag 25 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Boodschap: Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

zaterdag 24 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

Boodschap: God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

vrijdag 23 september 2011

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieĆ«n vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Boodschap: H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

donderdag 22 september 2011

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Boodschap: Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

donderdag 22 september 2011

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

Boodschap: Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

woensdag 21 september 2011

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie